Pomáhame a sme na strane ľudí

Vojaci a policajti v uliciach

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Vojaci a policajti v uliciach

Zhodnotenie aktuálnej situácie:

V dnešných dňoch vidíme v uliciach spoločné hliadky policajtov a vojakov. Nasadenie vojakov v takýchto hliadkach je jednoznačne z viacerých dôvodov v rozpore so zákonom. Každý vojak, ktorý neodoprel splnenie rozkazu, ktorý mu nariadil výkon služby v takejto hliadke, si nesplnil povinnosť, ktorú mu ukladá zákon, čím sa dopúšťa trestného činu zneužívania právomocí verejného činiteľa.

Vysvetlenie-1-1

Je potrebné si pripomenúť, že uznesenia vlády a ani „Mikasove vyhlášky“nie sú všeobecne záväzné právne predpisy. Nevznikajú z nich žiadne povinnosti nielen obyčajným ľuďom, ale ani vojakom a policajtom.

Tiež si uvedomme, že policajti a vojaci sú verejní činitelia. Môžu konať iba to, čo im dovoľuje zákon.

Ak začnú proti niekomu vykonávať zásah len preto, že si odmietol obmedziť dýchanie, alebo z dôvodu, že nedodržal údajný zákaz vychádzania, tak sa dopustia trestného činu zneužívania právomocí verejného činiteľa. Navyše, ak sa podieľajú na vynucovanom podmieňovaní odmedzovania dýchania prostredníctvom prekrytia horných dýchacích ciest prekážkou v dýchaní nesplnenou neexistujúcou povinnosťou, páchajú aj ďalšie trestné činy, akými sú nátlak, apartheid a diskriminácia skupiny osôb, mučenie a iné neľudské alebo kruté zaobchádzanie v štádiu pokusu.

Navrhujem, aby si aj Ty položil policajtom a vojakom, ktorí Ťa vyzývajú na prekrývanie dýchacích ciest a dožadujú sa potvrdení o testovaní, alebo vakcinácii nasledovné otázky:

 1. Stojí Vám to za to? Uvedomujete si, že premlčacia doba niektorých trestných činov je až 20 rokov a toľko nebol pri moci ani Hitler.
 2. Stojí Vám to za to, že riskujete dlhoročné väzenie? Na frázu “plnil som iba rozkazy” môžete zabudnúť, ak v rukách nemáte písomný dôkaz o tom, že ste odmietli splniť nezákonný rozkaz.
 3. Uvedomujete si, že ste sa svojim konaním postavili na stranu mocných tohto sveta, ktorí proti našej krajine vedú hybridnú vojnu?
 4. Viete, že takto bojujete nielen proti  svojej vlasti, ale aj proti svojej rodine  a svojim deťom?  Prosím, zamyslite sa, nájdite v sebe dostatok odvahy a postavte sa na odpor.”.
Vysvetlenie-3-1

Áno, je to tak, mocní tohto sveta vedú proti našej krajine hybridnú vojnu a prostredníctvom kolaborantov v našej vlasti organizujú a riadia v tejto vojne svoje operácie.

Polož si, prosím, nasledovné otázky:

 1. Prečo vláda v súvislosti s núdzovým stavom nevykonáva zákon nariadeniami, ale  všeobecne právne nezáväznými uzneseniami?
 2. Prečo  vláda umožnila Mikasovi vydávať jeho neúčinné vyhlášky?
 3. Prečo kompetentné orgány štátnej správy nedali za uplynutý rok do poriadku chaotický právny stav súvisiaci s klasifikáciou ochorení?
 4. Prečo k jednoznačmnému vyjasneniu situácie neprispel ani Ústavný súd SR?
 5. Prečo sa nám snažia podsunúť  dojem, že sú totálni amatéri?“.

Odpoveď na uvedené otázky spočíva vo vyhodnotení vývoja od 1.10.2020 do súčasnosti.  Čo je výsledkom? Výsledkom tohto vývoja je vytvorenie všeobecne nezáväzného a neúčinného fantómového systému práva tvoreného neprehľadnými uzneseniami vlády a „Mikasovými“ vyhláškami. Tento fantómový systém práva je v priamom konflikte s doteraz platným právnym systémom.

Aký je výsledok konfliktu fantómového práva a doteraz platným právom?  Výsledkom je sankcionovanie jedných občanov inými občanmi, ktorí uplatňujú štátnu moc na základe uvedeného fantómového práva. Výsledkom je nezákonná šikana obyvateľstva, totálny chaos a úplný rozklad právneho štátu.

Vysvetlenie-2-1

Od samého začiatku ide o starostlivo pripravený plán cudzej moci realizovaný cez domácich kolaborantov s jednoznačným úmyslom, s úmyslom poškodiť a zmeniť ústavné zriadenie, ako aj obranyschopnosť Slovenskej republiky. Ide o  vlastizradu, úklady proti Slovenskej republike, teror, záškodníctvo a sabotáž. Ide o politickú operáciu hybridnej vojny vedenej proti obyvateľom Slovenskej republiky.

Vojaci a policajti v uliciach

Návod ako postupovať pri „kontrole“ policajnej hliadky, alebo hliadky vojenskej policie nájdete v ďalšom článku.

SLOBODA A SLÁVA

3 Odpovede

 1. Na zaklade coho prosim vyvodzujete, ze vyhlasky UVZ nie su vseobecne zavazne predpisy?

  V zakone 355/2007 je:
  § 59b

  Vyhlášky na nariadenie opatrení podľa § 12 a § 48 ods. 4
  (1) Ak je potrebné nariadiť opatrenia podľa § 12 alebo § 48 ods. 4 na celom území Slovenskej republiky, určitej časti jej územia alebo pre skupinu inak ako jednotlivo určených osôb, nariaďuje ich ministerstvo zdravotníctva [§ 4 ods. 1 písm. g)], úrad verejného zdravotníctva [§ 5 ods. 4 písm. k)] alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva [§ 6 ods. 3 písm. e)] všeobecne záväzným právnym predpisom.

  (2) Na všeobecne záväzné právne predpisy vydávané podľa odseku 1 ministerstvom zdravotníctva sa vzťahuje osobitný právny predpis o tvorbe a vyhlasovaní právnych predpisov;68b) tento predpis sa nevzťahuje na všeobecne záväzné právne predpisy vydávané podľa odseku 1 úradom verejného zdravotníctva a regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

  (3) Všeobecne záväzný právny predpis úradu verejného zdravotníctva a regionálneho úradu verejného zdravotníctva vydávaný podľa odseku 1 sa označuje názvom vyhláška a nadobúda platnosť dňom vyhlásenia vo Vestníku vlády Slovenskej republiky.

  V zakone 400/2015 o tvorbe pravnych predpisov je:
  § 1

  Predmet úpravy
  (1) Tento zákon upravuje základné pravidlá tvorby všeobecne záväzných právnych predpisov (ďalej len „právny predpis“), ktorými sú Ústava Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), ústavné zákony, zákony, nariadenia vlády Slovenskej republiky (ďalej len „nariadenie vlády“), vyhlášky a opatrenia ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy, iných orgánov štátnej správy a Národnej banky Slovenska a ich vyhlasovanie v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (ďalej len „zbierka zákonov“).

  UVZ je myslim „iný orgán štátnej správy“ a v par 59b) odstavec 2 sa vyslovene pise, ze “ tento predpis (400/2015) sa nevzťahuje na všeobecne záväzné právne predpisy vydávané podľa odseku 1 úradom verejného zdravotníctva a regionálnym úradom verejného zdravotníctva.“

  Dalej pisete, ze uznesenie vlady nie je vseobecne zavazne, mohli by ste to prosim rozviest, nakolko
  tu uz je to podla mna nejasne vyrazne viac ako vyhlasky UVZ.

  Vo vseobecnosti uznesenie vlady SR nie je vseobecne zavazne a existuju na to nalezy ustavneho sudu SR. V rozhodnutiach US (napr. II. ÚS 514/2012-23) sa pise „vo vseobecnosti“, cim sa vytvara priestor na to, ze v specifickych situaciach vseobecne zavaznym byt moze. V bode 4.4 rozhodnutia ÚS 514/2012-23
  „Uznesenie vlády
  je vo všeobecnosti len interným aktom riadenia adresovaným členom vlády (a ostatným
  ústredným orgánom štátnej správy), prípadne im podriadeným orgánom štátnej správy. Jeho
  účelom je určiť podmienky, ktoré majú dodržiavať jednotlivé ministerstvá a ďalšie ústredné
  orgány štátnej správy pri príprave a predkladaní návrhov zákonov a iných všeobecne
  záväzných predpisov na rokovanie vlády. Z legislatívnych pravidiel vlády však nevznikajú
  žiadne subjektívne práva ani povinnosti osobám stojacim mimo štruktúry štátnej správy,
  resp. výkonnej moci, na ktorej vrchole vláda stojí (čl. 108 ústavy). “

  Na druhej strane, nalezom US PL. ÚS 22/2020-104 bolo priznane vlade SR vyhlasit nudzovy stav, aj ked tento bol vyhlaseny tiez „len“ na zaklade uznesenia vlady.
  Samotny nalez US sa vsak dotyka „len“ legalnosti vyhlasenia nudzoveho stavu vyhlaseneho vladou na zaklade uznesenia a neskumal nasledne moznosti obmedzovania zakladnych prav a slobod, nakolko v danom case este ziadne neboli zavedene.

  Kazdopadne, podla odstavca 44) daneho uznesenia US c. 22/2020-104:
  „44. Na základe ústavného zákona o bezpečnosti štátu možno vo všeobecnosti po
  vyhlásení núdzového stavu rozhodnutím vlády obmedziť tam vymenované základné
  slobody a uložiť povinnosti (čl. 5 ods. 3), a to tým spôsobom, že sa rozhodnutím vlády
  priamo určí, aké právo a v akom rozsahu je obmedzené alebo aká povinnosť sa ukladá.
  Ustanovené riešenie je odlišné v porovnaní s dočasnou derogáciou práv, ktorú umožňuje
  čl. 15 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd na základe notifikácie Rade
  Európy. V čase od marca do mája 2020 notifikovalo derogáciu práv viacero štátov Rady
  Európy.“

  Nezodpovedanou otazkou tak zostava, co znamena „rozhodnutie“ vlady v rozhodnuti US.
  Vlada moze rozhodnut bud uznesenim vlady (575/2001), alebo nariadenim vlady (ustava SR, clanok 120).
  Rozpoluplne v pripade pouzitia formy „uznesenia“ je napriklad nasledovne:
  Zákon č. 575/2001 Z. z., Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy,
  § 1aa, Vláda rozhoduje spravidla formou uznesenia vlády; uznesenie vlády nepodlieha preskúmaniu súdom,1aa) ak osobitný predpis neustanovuje inak.1aaa)
  Uznesenim vlady c. 123/2021 sa vsak priamo zasahuje do zakladnych prav a slobod a takyto zasah je preskumatelny ustavnym sudom podla cl. 127) odstavec 1) ustavy SR.

  Dakujem za odpoved.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *