Pomáhame a sme na strane ľudí

1221 alebo kapitulácia Svätej stolice (koniec je začiatok)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
1221 alebo kapitulácia Svätej stolice (koniec je začiatok)

4. júla 2021 (TK KBS): „Pápež František pricestuje na návštevu Slovenska od 12. do 15. septembra 2021. Vo Vatikáne to oznámil 4. júla 2021.“ (https://tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210704009).

4. júla 2021 desať osôb doručilo na Medzinárodný trestný súd v Haagu (Case number: 133/69) svoju „Declaration as a living person from Cestui Qui Vie trust“ (Cestui Que Vie Act of 1666). Týmito deklaráciami sa uvedené osoby pred Medzinárodným trestným súdom vyhlásili za živé bytosti. Medzi nimi bola  aj katarína poláčková rod. maczkóová a peter poláček, bývalí katolícki disidenti, ktorí v druhom polroku 2019 zrealizovali úkon svojho formálneho odpadnutia od Katolíckej cirkvi.

12. júla 2021 katarína poláčková a peter poláček vyzvali Medzinárodný trestný súd v Haagu (opäť Case number: 133/69), citujem: „na bezodkladné vykonanie nápravy, ako aj na vykonanie exemplárneho trestu na Svätej stolici a zodpovedných osobách za zločiny proti ľudskosti (čl. 7, ods. 1. písm. h a ods. 2. písm. g Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu) spáchané proti nám Svätou stolicou reprezentovanou Štátnym sekretariátom (Kán. 361 CIC), Palazzo Apostoloico Vaticano, Città del Vaticano 00120 vedeným štátnym sekretárom S.Em.za Card. Pietro Parolin.“… „V duchu zásady nepotrestané zlo rastie, ako aj vzhľadom na vysokú závažnosť opísaných zločinov proti ľudskosti spáchaných na nás Svätou stolicou a taktiež jej vysokými hodnostármi (biskupmi) a aj vzhľadom na takto vytvorený precedens vyzývame Medzinárodný trestný súd v Haagu nielen na bezodkladné vykonanie nápravy, ale aj na vykonanie exemplárneho trestu na Svätej stolici a zodpovedných osobách za zločiny proti ľudskosti (čl. 7, ods. 1. písm. h a ods. 2. písm. g Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu). Vieme, že práve závažnosť zločinov proti ľudskosti spáchaných na nás Svätou stolicou bola tým precedensom, ktorý umožnil klerikom Svätej stolice aktívnu účasť na páchaní ďalších vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti, napríklad účasťou klerikov Vojenského ordinariátu Slovenskej republiky na vojenskej operácii Spoločná zodpovednosť (pozri oznámenie na ICC zo dňa 26.4.2021, ktoré sme podporili aj my), alebo zapojenie klerikov Svätej stolice do zločinov proti ľudskosti páchaných prostredníctvom podporovania a vynucovania účasti na experimentálnom vývoji vykonávanom prostredníctvom génovej terapie mRNA vakcínami v súčasnosti na ľuďoch (oznámenie na ICC zo dňa 4.7.2021 sme taktiež podporili aj my).“ (pozri nižšie priložené súbory).

Presne o 2 mesiace neskôr:V nedeľu 12. septembra 2021 o 15:30  sa na dvanásť minút rozoznejú zvony katolíckych kostolov na Slovensku, aby veriacich pozvali k modlitbe za pápeža Františka, ktorý v tom čase pricestuje na pastoračnú návštevu Slovenska. Zvony budú zvoniť vo všetkých diecézach a eparchiách Slovenska, rozhodli biskupi Slovenska.Bratislava 5. septembra (TK KBS) https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210905001).

Myslíte si, že zosúladenie dátumov a čísiel je náhodné? Nie. Náhody neexistujú. Každý, kto sa podrobne zoznámi  s nižšie priloženými dokumentmi pochopí, že proti sebe stoja dve antagonistické a nezmieriteľné sily – dve koncepcie, pričom obidve používajú na svoje vyjadrenie čísla. Prvú koncepciu reprezentuje Svätá stolica (Katolícka cirkev), ktorej hlavným oficiálnym predstaviteľom je rímsky biskup – pápež (ide o mesačný kult – kult hlásiaci sa k noci, teda tme, ktorú vydáva za svetlo  – Veľká noc stanovovaná podľa lunárneho kalendára, veľkonočná vigília slávená v noci, polnočná omša…). Druhú koncepciu reprezentujú dve vyššie spomínané živé bytosti.

Už v dávnych dobách bolo známe, že čísla vyjadrujú neznámu a pre väčšinu ľudí nepochopiteľnú magickú silu.  Katolícka cirkev reprezentovaná Svätou stolicou tak 12. deň mesiaca september 12 minútovým zvonením, vykonaným počas príchodu pápeža (hlavného oficiálneho predstaviteľa Svätej stolice) na Slovensko,  prostredníctvom mágie čísiel adresovala vyššej myšlienkovej moci svoju výzvu.

Podľa Babylončanov bola dvanástka božským číslom. Mala riadiť všetky udalosti na nebi aj na Zemi. V babylonskej ríši bola dvanástka symbolom dokonalosti a úplnosti kozmu. V starovekej filozofii bola dvanástka číslom veľkého cyklu. Aj podľa svätého Augustína sú čísla prejavom božej múdrosti na našom pozemskom svete. Dvanástka je potom podľa tohto stredovekého filozofa múdrosťou úplne naplnená, hovorí doslova, že “počet dvanásť je najsvätejší.” Dvanástka ako číslo smeruje do budúcnosti, v ktorej  vyjadruje absolútnu dokonalosť  počas „behu“ na dlhé a veľmi dlhé „trate“ (časové obdobia). Symetrickým vyobrazením čísla 12 je číslo 21, ktoré zdôrazňuje, umocňuje význam čísla 12. Toto umocnenie sa prejavuje zápisom 1221. Ten navyše kvôli štyrom použitým čísliciam ešte vyjadruje aj naplnenie, dokončenie, uzatvorenie.

Udalosti, ktoré sa stanú dvanásteho, bývajú kľúčové pre ďalší budúci vývoj. V tomto kontexte možno chápať aj udalosti z 12. septembra 2021 realizované Svätou stolicou práve na Slovensku ako akt zúfalstva, ktorým sa predstavitelia Svätej stolice snažia aktivovať „mlčiace temné božstvo“ v nádeji, že dvanásteho odštartujú pre seba novú éru opäť s „hovoriacim temným božstvom“.  Aj pre Svätú stolicu v tomto prípade platí to známe: „Nevedia, čo činia“.  V skutočnosti akt 12 minútového zvonenia vykonaného na tom správnom mieste (na území Slovenska) dňa 12. septembra so začiatkom o 15:30 hod. (70 dní od oznámenia pápežovej návštevy) vo víťaznej koncepcii svetla (aj v ľudových rozprávkach vždy dobro nakoniec zvíťazí nad zlom) symbolicky oznamuje totálnu bezpodmienečnú kapituláciu predstaviteľov tmy (vykonanú nimi samými), dokonalú definitívnu porážku tejto koncepcie, absolútnu stratu jej moci a nový začiatok na konci jednej dlhej éry.

Dnes to nekončí, dnes sa to začína.
Aj keď kráčam v daždi bosý
a možno pár ľudí ma preklína.
Nás len tak nič nezlomí.
Sme ako v búrke stromy,
sme ako múry z tehál.
Nás len tak nič nezlomí.

Teraz je ten správny čas ukázať všetko čo je v nás.
Teraz je ten správny čas ukázať celú silu v nás.

(Z textu piesne „Teraz je ten správny čas“)

1221 alebo kapitulácia Svätej stolice (koniec je začiatok)

Sloboda je sláva!

Príbeh dvoch bývalých katolíckych disidentov, ktorí v roku 2019 vystúpili z katolíckej cirkvi:

Katolicki-disidenti

Slovenská verzia výzvy dvoch bývalých katolíckych disidentov doručená dňa 12.7.2021 na Medzinárodný trestný súd v Haagu (Case number: 133/69):

Vyzva_ICC_ppkp_12072021

3 Odpovede

  1. Sláv anglicky znamená otrok. Sláva po slovensky znamená víťazstvo. Spomeňte si zo školy báseň: Slávme slávne,slávu Slovanov. Prišiel náš čas bratia a sestry. Čakali sme dlhých 26 000roko.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *