Pomáhame a sme na strane ľudí

Ako odmietnuť očkovanie

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Ako odmietnuť očkovanie

Najťažšie sa odmieta očkovanie vojakom a policajtom. Im takéto niečo býva zvyčajne nariadené rozkazom.

V prípade, ak vojak alebo policajt dostane od veliteľa ústne nariadenie na vykonanie očkovania proti ochoreniu COVID-19 (napríklad vakcínou niektorej zo spoločností Pfizer/BioNTech, AstraZeneca a Moderna) a vojak alebo policajt z obavy o svoje zdravie nechce takéto očkovanie podstúpiť, tak požiada veliteľa o vystavenie písomného rozkazu. Toto písomné nariadenie alebo rozkaz zoberie svojim podpisom na vedomie, pričom k svojmu podpisu napíše vetu, ktorá znie nasledovne:

“UPLATŇUJEM SI SVOJE PRÁVO NA TELESNÚ A DUŠEVNÚ NEDOTKNUTEĽNOSŤ MOJEJ OSOBY, KTORÚ MI ZARUČUJE ÚSTAVA SR A SÚČASNE VYHLASUJEM, ŽE ODMIETNUTIE OČKOVANIA PROTI OCHORENIU COVID-19 JE MOJOU NUTNOU OBRANOU A UPLATNENÍM PRÁVA NA OCHRANU MÔJHO ZDRAVIA PRI VÝKONE ŠTÁTNEJ SLUŽBY. VZHĽADOM NA UVEDENÉ SKUTOČNOSTI SOM SA ODMIETNUTÍM MÔJHO OČKOVANIA PROTI OCHORENIU COVID-19 NEDOPUSTIL ŽIADNEHO PROTIPRÁVNEHO KONANIA.”

K písomnému nariadeniu alebo rozkazu priloží ním podpísaný dokument s názvom “PRÍLOHA K ODMIETNUTIU OČKOVANIA VOJAKOM” alebo “PRÍLOHA K ODMIETNUTIU OČKOVANIA POLICAJTOM”, ako aj zozbierané články o vakcínach na ochorenie COVID 19. Jeden exemplár takto podpísaného písomného nariadenia alebo rozkazu nechá vojak alebo policajt veliteľovi a druhý si ponechá pre seba.

Príklady článkov o vakcínach:
• https://www.hlavnespravy.sk/marek-krajci-farmaceuticka-firma-si-netrufa-v-situacii-takeho-rychleho-vyvinu-vakciny-zobrat-riziko-na-seba-odskodnovat-bude-stat/2366286
• https://zemavek.sk/pfizer-vakcina-sa-musi-skladovat-pri-70c/

PRILOHA-K-ODMIETNUTIU-OCKOVANIA-VOJAKOM-1

PRILOHA-K-ODMIETNUTIU-OCKOVANIA-POLICAJTOM-1

Podobne môže postupovať každý zamestnanec voči svojmu zamestnávateľovi s tým, že si od zamestnávateľa vyžiada písomné nariadenie o vykonaní takejto povinnosti. Ak to zamestnávateľ odmieta urobiť, tak zamestnancovi neostne nič iné, ako zaznamenanie takéhoto odmietnutia zástupcom zamestnávateľa na audiozáznam alebo na videozáznam. Ak zamestnávateľ vydá písomné nariadenie, tak ho zamestnanec zoberie svojim podpisom na vedomie, pričom k svojmu podpisu napíše vetu, ktorá znie nasledovne:

“UPLATŇUJEM SI SVOJE PRÁVO NA TELESNÚ A DUŠEVNÚ NEDOTKNUTEĽNOSŤ MOJEJ OSOBY, KTORÚ MI ZARUČUJE ÚSTAVA SR A SÚČASNE VYHLASUJEM, ŽE ODMIETNUTIE OČKOVANIA PROTI OCHORENIU COVID-19 JE MOJOU NUTNOU OBRANOU A UPLATNENÍM PRÁVA NA OCHRANU MÔJHO ZDRAVIA PRI VÝKONE MÔJHO ZAMESTNANIA. VZHĽADOM NA UVEDENÉ SKUTOČNOSTI SOM SA ODMIETNUTÍM MÔJHO OČKOVANIA PROTI OCHORENIU COVID-19 NEDOPUSTIL ŽIADNEHO PROTIPRÁVNEHO KONANIA.”

K písomnému nariadeniu alebo rozkazu priloží ním podpísaný dokument s názvom “PRÍLOHA K ODMIETNUTIU OČKOVANIA”. Jeden exemplár takto podpísaného písomného nariadenia si ponechá zamestnanec pre seba a druhý odovzdá zamestnávateľovi.

PRILOHA-K-ODMIETNUTIU-OCKOVANIA-1

Odporúčame pozrieť: https://aeronet.cz/news/video-slovensky-mistopredseda-vlady-priznal-v-televizi-ze-nova-generace-vakcin-na-bazi-mrna-zasahuje-do-lidske-dna-v-pozadi-za-vznikem-vakcin-mrna-stoji-prevratna-a-soucasne-desiva-technologie/ 

SLOBODA A SLÁVA

Texty môžu obsahovať časti odborných právnych analýz od:
JUDr. Štefana Harabina – sudcu Najvyššieho súdu SR
doc. JUDr. Jána Drgonca, DrSc. – emeritného ústavného sudcu
JUDr. Adriany Krajníkovej – advokátky
JUDr. Petra Weisa – Weis & Partners s.r.o.
JUDr. Lukáša Machalu - advokáta.

4 Odpovede

 1. Doporučuje do vyhlásenia doplniť nasledovné :

  V zmysle rezolúcie Rady Európy Uznesenie číslo 2361 (r.2021)- : okrem iného čl. 7.3.1 hovorí. je nutné zabezpečiť, aby občania boli informovaní, že očkovanie NIE JE povinné a že na nikoho nie je vyvíjaný politický, sociálny alebo iný tlak, aby sa dal zaočkovať, ak si to neprajú sami;
  čl. 7.3.2. je nutné zabezpečiť, aby nikto nebol diskriminovaný za to, že nebol očkovaný kvôli možným zdravotným rizikám alebo nechcel byť očkovaný;

  Originali: 7.3. with respect to ensuring high vaccine uptake: 7.3.1. ensure that citizens are informed that the vaccination is NOT mandatory and that no one is politically, socially, or otherwise pressured to get themselves vaccinated, if they do not wish to do so themselves;

  7.3.2. ensure that no one is discriminated against for not having been vaccinated, due to possible health risks or not wanting to be vaccinated;

  1. A čo odmietnutie u hasičov? Stačí vo vyhlásení pre policajtov zmeniť zákon c. 73/1998 za zákon 315/2001?
   Ďakujem.

 2. Dobrý deň.
  A viete pripraviť aj vyhlásenie pre hasičov?
  Alebo stačí vo vyhlásení pre policajtov zameniť paragraf?
  Ďakujem.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *