Pomáhame a sme na strane ľudí

Ako postupovať pri odmietnutí výzvy na obmedzenie dýchania

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Ako postupovať pri odmietnutí výzvy na obmedzenie dýchania

Ako postupovať v kontakte s poskytovateľmi tovarov a služieb pri riešení podmieňovania poskytnutia  služby alebo predaja tovaru obmedzením dýchania prostredníctvom prekrytia si horných dýchacích ciest prekážkou v dýchaní

V prvom rade každému odporúčame principiálny postup: Nikdy sa nenechaj zlomiť a nikdy si neobmedz svoje dýchanie.

Ak niekoho z vás hocikde napomenú, aby  ste si prekryli horné dýchacie cesty prekážkou v dýchaní, tak najskôr vyskúšajte jednoduchú, ale osvedčenú metódu. Rázne, s autoritou a istotou odpovedzte: “Ja rúško nosiť nemusím!”. Väčšine ľudí takáto odpoveď stačí. Ak by nestačila, tak Vašu odpoveď vystupňujte nasledovne: “Mne rúško môže vážnym spôsobom poškodiť zdravie. Beriete si na zodpovednosť, ak tu pred Vami skolabujem alebo možno aj zomriem?”. Málo ľudí je takých, čo unesie takúto zodpovednosť a radšej Vám dajú pokoj. 

Ak nezaberie ani toto, tak vo väčšine prípadov máte čo dočinenia s extrémne zakomplexovaným človekom, alebo hlupákom. V tomto prípade Vás v takejto životnej situácii čaká boj. V prvom rade ostaňte pokojný, potrebujete zdokumentovať Váš prípad. Je veľmi dôležité si z každej takejto situácie  vyhotoviť videozáznam  z dôvodu zabezpečovania dôkazov pre trestné konanie (majte dostatok voľnej pamäte v mobile). Môže to byť jediný dôkaz, ktorý budete mať k dispozícii.

Ak Vám osoba, ktorá od Vás požaduje obmedzenie Vášho dýchania, odmieta poskytnúť službu alebo odmieta predať tovar, tak sa jej najskôr opýtajte na základe čoho a z akého právneho titulu Vám odmieta poskytnúť túto službu alebo odmieta predať tovar. Odpoveď si pýtajte v písomnej podobe s uvedením právneho titulu (skúsenosti nám hovoria, že všetko je založené na ústnom podaní, napr. v správach hovorili, pričom v pozadí je vždy vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, prípadne nejaký z nej odvodený interný, pravdepodobne aj nepodpísaný dokument).

Ak ste nič nevyriešili, tak zavolajte priameho nadriadeného a zopakujte to isté, čo je uvedené v predchádzajúcom odstavci.

Ak na svojom odmietnutí dotknuté osoby trvajú, predneste im UPOZORNENIE uvedené v samostatnom dokumente a následne im odovzdajte Vami podpísanú Informáciu pre poskytovateľov tovarov a služieb tak, ako je to uvedené v samostatnom dokumente.

UPOZORNENIE

INFORMACIA-PRE-POSKYTOVATELOV-TOVAROV-A-SLUZIEB-1

Všimnite si, či incident zaznamenával aj kamerový systém dotknutej prevádzky.

Následne zavolajte na číslo 158 a privolajte policajnú hliadku kvôli podozreniu z páchania trestnej činnosti. Počas hovoru sa vyjadrujte jasne a zrozumiteľne tak, aby bolo jasné, čo chcete. Po predstavení jasne pomenujte miesto a trestný čin, ktorý na Vás spáchali a aj to, že chcete, aby na toto miesto poslali hliadku, že chcete podať trestné oznámenie. Napr. povedzte, že práve na Vás vyvíjali nátlak a vykonávali aktivity, ktoré smerovali k potlačeniu základných práv a slobôd.

Odporúčam Vám stiahnuť si do mobilu (cez aplikáciu “Obchod Google Play”) program na nahrávanie telefonických rozhovorov s názvom “Call Recorder – CallsBox”. Nahrajte si aj hovor na číslo 158 pre prípad, že by sa na miesto incidentu nedostavila policajná hliadka a Vy by ste museli ísť podávať trestné oznámenie na príslušnú Okresnú prokuratúru (v takomto prípade nahrávku takéhoto hovoru pripojíte k Vášmu trestnému oznámeniu).

Po príchode policajnej hliadky jej predneste UPOZORNENIE POLICAJTOV tak, ako je priložené v samostatnej prílohe (dôvodom je, aby sa policajná hliadka vyvarovala napomínania za neprekrytie si horných dýchacích ciest prekážkou v dýchaní) a následne im odovzdajte (všetko nahrávajte, čísla a mená policajtov si aj odfoťte) Vami podpísanú Informáciu pre policajtov tak, ako je uvedená v samostatnej prílohe (nechajte im dostatok času na prečítanie tohto dokumentu). Policajná hliadka Vás stotožní (na základe občianskeho preukazu). Následne ju informujte o incidente a možnej trestnej činnosti s tým, že chcete podať trestné oznámenie (pošlú Vás ho podať na príslušné Obvodné oddelenie Policajného zboru). Hliadku upozornite na záznam kamerového systému (ak kamerový systém existuje). Upozornite ju na možných páchateľov trestnej činnosti (na tie osoby, ktoré Vás obmedzili) a požadujte ich stotožnenie. Rovnako ju upozornite na svedkov celého incidentu a požadujte ich stotožnenie.

UPOZORNENIE-POLICAJTOV

INFORMACIE-PRE-POLICAJTOV-1

Celé toto stotožnenie dotknutých osôb a svedkov bude nejaký čas trvať. Informujte policajnú hliadku, že zatiaľ, kým vykonajú stotožnenie dotknutých osôb a svedkov opakovane požiadate prevádzku o poskytnutie odopretej služby, alebo opakovane zrealizujete Váš nákup a to ešte počas prítomnosti policajnej hliadky z toho titulu, že policajt v službe je povinný vykonať služobný zákrok, ak je páchaný trestný čin alebo priestupok, alebo je dôvodné podozrenie z ich páchania (§ 9 ods.1 zákona č.  171/1993 Z.z.) a pri opakovanom pokuse o poskytnutie odopretej služby, alebo pri opakovanom pokuse o zrealizovania odopretého nákupu tovaru existuje dôvodné podozrenie na opakovanie trestnej činnosti.

Choďte na príslušné Obvodné oddelenie Policajného zboru osobne podať trestné oznámenie. Po príchode policajtov, ktorí budú vykonávať úkon spisovania Vášho trestného oznámenia im predneste UPOZORNENIE POLICAJTOV” (dôvodom je, aby sa policajná hliadka vyvarovala napomínania na prekrytie si horných dýchacích ciest prekážkou v dýchaní) a následne im odovzdajte (všetko nahrávajte) Vami podpísanú Informáciu pre policajtov tak ako je uvedená v samostatnej prílohe (nechajte im dostatok času na prečítanie tohto dokumentu). Následne policajtom do detailov opíšte celý incident a požiadajte ich o stiahnutie videozáznamov kamerového systému (ak existuje) dotknutej prevádzky (sú archivované iba 7 dní).

Následne policajtom vykonávajúcim úkon spísania zápisnice o trestnom oznámení odovzdajte Vami podpísaný dokument s názvom Príloha k trestnému oznámeniu tak, ako je priložený v samostatnom dokumente. Prevzatie tohto dokumentu si nechajte potvrdiť policajtom (na druhej kópii dokumentu, ktorú si uschováte). Neskôr na príslušné Obvodné oddelenie Policajného zboru (spolu s číslom a dátumom uvedeným na potvrdení o podaní trestného oznámenia) pošlite na DVD napálené videosúbory a audiosúbory, na ktorých je zaznamenaný celý incident a vytlačené a Vami podpísané prepisy týchto audiosúborov a videosúborov.

DODATOK-K-TRESTNEMU-OZNAMENIU

Ak by Vaše trestné oznámenie z nejakého dôvodu policajti odmietli prijať, tak si ho spíšte doma (opíšte, čo sa Vám stalo, kto a čo presne urobil). Do prílohy priložte Vami podpísaný dokument s názvom Príloha k trestnému oznámeniu” (tak ako je priložený v samostatnom súbore), na DVD napálené videosúbory a audiosúbory, na ktorých je zaznamenaný celý incident a vytlačené prepisy týchto audiosúborov a videosúborov. Všetko urobte dvakrát. Jeden exemplár podajte osobne alebo pošlite doporučene (s doručenkou, aby ste mali doklad o prevzatí zásielky) poštou na príslušnú Okresnú prokuratúru. Zo zákroku policajnej hliadky a aj z  podávania trestného oznámenia si zhotovujte videozáznam.

Opakujte viacnásobne návštevu tej istej prevádzky. Ak Vás opäť obmedzia, opakujte postup. Cieľom je, aby si na Vás a Vaše opakované domáhanie sa Vašich práv zvykli. Takto si v tejto veci v danej prevádzke vytvoríte priestor (rešpekt) a zachováte práva, ktoré Vám prináležia. Takto si udelíte odopierané práva sami.

Príklad trestného oznámenia z predajne LIDL o skutočnostiach nasvedčujúcich spáchanie trestného činu zamestnancom súkromnej bezpečnostnej služby:

Priklad-Trestneho-oznamenia-1

Reálny príklad trestného oznámenia o skutočnostiach nasvedčujúcich spáchanie trestného činu príslušníkmi Policajného zboru SR:

Priklad-TO-2

Oznámenie o nezákonnom prevádzkovaní bezpečnostnej služby

KR_PZ_Bratislava_SBS_03032021-VZOR

Odporúčame pozrieť: https://aeronet.cz/news/video-sokujici-video-otrasa-americkym-a-britskym-internetem-jak-se-vyrabi-chirurgicke-rousky-v-bangladesi-pro-cinskou-firmu-ktera-potom-rousky-certifikuje-jako-zdravotnicke-pomucky-a-siri-do-evropy/

SLOBODA A SLÁVA

Texty môžu obsahovať časti odborných právnych analýz od:
JUDr. Štefana Harabina – sudcu Najvyššieho súdu SR
doc. JUDr. Jána Drgonca, DrSc. – emeritného ústavného sudcu
JUDr. Adriany Krajníkovej – advokátky
JUDr. Petra Weisa – Weis & Partners s.r.o.
JUDr. Lukáša Machalu - advokáta.

13 Odpovedí

 1. Dobrý deň,
  Mohli by ste nahrať ešte vzor trestného oznámenia k danému prípadu v obchode, dali ste tam prílohu k TO aby to bolo kompletné.
  Ďakujem
  So srdečným pozdravom, Jozef

  1. Dobrý deň Jozef. Ďakujeme za podnet. Premyslíme si to a uverejníme nejaké príklady. Prvá časť trestného oznámenia sa totiž týka opisu skutkového stavu, teda toho, čo sa stalo a ten nie je vždy rovnaký. V každom prípade k tomu potrebujete audio a videonahrávky, samozrejme s ich prepismi.

   1. Do pozornosti dávame nasledovnú informáciu: vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva č. 11/2020 odo dňa 8.3.2021 nahradila vyhláška Úradu verejného zdravotníctva č. 99/2021.

 2. Ako dopadlo to trestne oznamenie na prislusnikov pri tej Bille? Nie je to vsetko marne? Ved oni pracuju spolu a kryju sa, co im brani v tom ze tie stosty papierov s prepacenim nehodia do pice (neodmietnu)..? Co som zatial videl tak ziadny prislusnik z toho nemal postihy.. naozaj to vypada marne.

  1. Trestné oznámenie na konanie policajtov v Auparku v Piešťanoch pred vstupom do obchodu BILLA bolo podané na Krajskú prokuratúru do Trnavy. Tá to musí preskúmať a poslať ďalším orgánom činným v trestnom konaní na prešetrenie (pravdepodobne na policajnú inšpekciu). Oznámia to poštou. Po doručení má príslušný orgán činný v trestnom konaní na preskúmanie trestného oznámenia 30 dní (pravdepodobne to platí aj na policajnú inšpekciu). Potom musí vydať uznesenie čo ďalej. Môžu trestné oznámenie odmietnuť. Vtedy máte možnosť podať sťažnosť. Môžu začať konanie vo veci. Môžu vzniesť obvinenie… Je viacero možností. V každom prípade je to na niekoľko mesiacov. Môžeme vás priebežne informovať o tom, ako sa to vyvíja.

 3. Dobrý deň, dnes som postupoval presne podľa návodu, hneď pri príjazde hliadky pred pracovisko som im prečítal upozornenie, že nemá právomoc po mne pýtať nasadenie rúška, ďalšie upozornenie číslo 2 odmietol pán policajt čítať, že vraj som múdry, že či pozerám Harabina po večeroch, znemožnili mi vykonať kamerový záznam pod zámienkou, že to zverejním na Facebook, pri obrane, že to mám pre prípad trestného konania odvetili, že mi neveria, následne mi povedali, že pokiaľ chcem robiť mám rešpektovať uznesenie vlády či vyhlášku, keď som sa ohradil zákonom, povedali, že je núdzový stav, ten som im označil za nulitný, následkom čoho mi policajt oznámil, že v tom prípade je nulitný aj on, aj ja aj celý svet a následne ma vyzval nech si nasadím rúško, inak mi hrozí pokuta za ohrozenie verejného zdravia. Nasledovala moja otázka na základe akého zákona či právneho predpisu mi bolo oznámené, že priestupok mi nemusí zdôvodniť, ohradil som sa, že áno, následne čoho odvetil len paragraf 32 a odmietol sa so mnou ďalej baviť, na silu ma donútil nasadiť si rúško, bol som sám, prvý krát konfrontovaný, nedokázal som zabezpečiť ani fotku ani videozáznam, nepamätám si ani mená ani čísla odznakov príslušníkov PZ…aj tak viem, že som v práve, len sa to bude ťažšie dokazovať, viete mi poradiť ako postupovať ??? Za odpoveď vopred ďakujem ?

  1. Nerobte si z toho ťažkú. Dôležité je, že ste získali prvú skúsenosť. Nabudúce to bude lepšie. Uvidíte. Nesmiete sa nechať zastrašiť. Policajt musí strpieť, že ho natáčate, nech si hovorí čo chce. Normálne mu to povedzte natvrdo. Musíte mať istotu. Nesmiete sa ho báť. Kľudne mu povedzte, že si chcete odfotiť jeho meno a číslo. Musí to od Vás zniesť. Ak bude hovoriť o Facebooku, tak mu povedzte, nech nepácha trestnú činnosť, dodržiava zákony a služobnú prísahu a vtedy sa nemá čoho báť. Fakt musíte mať na to odvahu. Ako sa ľudovo hovorí, urobte to „na drzovku“. Buďte však pokojný a slušný. V žiadnom prípade neútočiť, ani slovne. Právo je na Vašej strane. Policajná hliadka zjavne páchala trestnú činnosť a Vy teraz nemáte dôkazy. Myslite na to nabudúce. Držte sa a veľa odvahy. SLOBODA A SLÁVA! Hlavne si nesmiete nasadiť rúško.

 4. Zdravim.. Konečne nejaké info s postupom ako podať trestné oznámenie !! Toto ľuďom chýbalo.. Taká informácia ako to spraviť.. Super.. Ďakujem za všetkých?? držte sa!! Mor ho!!

 5. Sú malé kamery,ktoré môžete mať stále zapnuté a tak to môžte dokumentovať neustále.Jedná sa sporadicky o niekoľko hodín,keďže to teraz neumožňujú dané vyhlásenia,atď.A hlavné je že sa s tým nemusíte zaoberať a záznam budete mať.Výdete z domu zapnete a jeto.Asi toľko kvôli informovanosti a môžte si ju pripnúť tak ,aby ju nebolo možné vidieť.

  1. A je mozne natacat niekoho bez toho, aby ste mu to oznamili? Tajne? Pytam sa, aby bol zaznam uznany ako dokaz opatreny zakonne. Inak mi take video nepomoze v dokazovani mozneho pachania trestnej cinnosti.

 6. Skuste formulku:
  „Pokracovanim v rozhovore so mnou suhlasite s tym, ze náš dialog bude nahravany za ucelom skvalitnovania Vasich služieb.“
  Nahravanie umoznuje nalez ÚS 44/00-133, dla ktoreho „za súčasť základného prava na sukromie a ani za prejav osobnej povahy nemozno u verejneho cinitela povazovat vykon jeho zakonom upravenej sluzobnej pravomoci na verejnosti.“
  Tiež Rezolucia č. 1165 Parlamentného zhromaždenia Rady Európy zo dňa 26.juna 1998 “ verejne činné osoby musia rešpektovať, že osobitné postavenie, kt zastávajú v spoločnosti automaticky vyvoláva tlak na ixh sukromie.“ (credit: JUDr. Lukáš Machala)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *