Pomáhame a sme na strane ľudí

Boli obmedzené Vaše práva v dôsledku odmietnutia vynucovaného obmedzovania dýchania prostredníctvom prekrývania horných dýchacích ciest prekážkou v dýchaní? Ak áno, Vaše svedectvo pripojíme k žalobám na Medzinárodný trestný súd v Haagu.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Boli obmedzené Vaše práva v dôsledku odmietnutia vynucovaného obmedzovania dýchania prostredníctvom prekrývania horných dýchacích ciest prekážkou v dýchaní? Ak áno, Vaše svedectvo pripojíme k žalobám na Medzinárodný trestný súd v Haagu.

Dňa 29.4.2021 sme na https://samvojakvpoli.sk/sloboda-a-slava/dve-zaloby-na-medzinarodny-trestny-sud-v-haagu-formalne-prijate-pridajte-sa-vyzva-pre-poskodenych-testovanim/ zverejnili výzvu pre poškodených testovaním (pozri aj https://akw.sk/covid-19/doplnenie-podania-na-medzinarodny-trestny-sud-v-haagu/). Dnes zverejňujeme výzvu pre všetkých, ktorým boli obmedzené práva v dôsledku odmietnutia vynucovaného obmedzovania dýchania prostredníctvom prekrývania horných dýchacích ciest prekážkou v dýchaní.

O čo ide pri obmedzovaní dýchania?Mozog a nervové tkanivo spotrebováva asi 20% vdýchnutého kyslíka. Nedostatok kyslíka postihuje ako prvé nervový systém. Pri miernom nedostatku pociťujeme slabosť, či chvíľkovú nepozornosť. Ak trvá nedostatok kyslíka dlhšie, nastávajú poruchy logického myslenia, krátkodobej pamäte a zmyslov. (https://www.mentem.sk/blog/mozog-a-vyziva-1/)

Ak sa človek snaží zistiť, čo sa okolo deje, začne tým, že si najprv začne zhromažďovať fakty. Snaží sa získať všetky dostupné informácie skôr, ako si začne vytvárať nejaký plán. Až potom, keď má tieto fakty k dispozícii, pokúsi sa zistiť pravdu. Človek má vrodenú túžbu zisťovať, aká je pravda. Medzi základné znaky logického myslenia patria tieto: základom sú fakty, racionálne uvažovanie, kontext a perspektíva, vyvážené rozhodnutia. (https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/5833/cim-sa-od-sebe-odlisuju-emocionalne-a-logicke-myslenie)”.

Najdôležitejšou črtou kritického myslenia je snaha o pochopenie akejkoľvek informácie v čo najširších súvislostiach. Kriticky mysliaci človek má myseľ vytrénovanú tak, že pri akomkoľvek tvrdení, argumente, štúdii či článku pozerá pod povrch. Skúma motívy a kvalifikáciu autorov, logickú súdržnosť prezentovaných tvrdení, dôveryhodnosť použitých dôkazov, poctivosť vo vyvodzovaní dôsledkov či vernosť vedeckej metodológii. Chápe, že na jednu vec sa dá pozerať z rôznych uhlov pohľadu a miesto toho, aby si z nich vybral jeden konkrétny a ostatné zavrhol, snaží sa ich pochopiť viacero. Kritické myslenie je tiež neustála snaha o zdokonaľovanie vlastného citu pre presnosť vo vyjadrovaní. Výsledkom tejto snahy je štruktúrovaný, konzistentný a logický prejav. (https://kritickemyslenie.sk/co-je-kriticke-myslenie/)

Psychologické operácie podporované masívnou propagandou sa na Slovensku spustili okamžite po ukončení parlamentných volieb 2020. Ich nástrojom sa stal vírus „SARS-CoV-2“.  Medzi obyvateľmi Slovenska bol masívnym spôsobom rozšírený strach zo smrtiNajskôr sa u obyvateľov prostredníctvom právne neúčinných a všeobecne nezáväzných nariadení na prekrývanie horných dýchacích ciest prekážkou v dýchaní (rúško, respirátor, šál, šatka…), vynucovalo obmedzovanie dýchania. Neskôr sa za asistencie samospráv, polície, zdravotníkov, prostredníctvom Ozbrojených síl SR a za účasti príslušníkov cudzích ozbrojených síl v operácii Spoločná zodpovednosť zrealizovalo celoplošné testovanie.  Mocní tohto sveta tak zrealizovali prvú vážnu psychologicko-biologickú operáciu svojej hybridnej vojny. A dôsledky?  Dlho trvajúce obmedzovanie dýchania vytvorilo u obetí dlhodobý nedostatok kyslíka: nedostatok kyslíka má vplyv na funkcie mozgu a celého nervového systému, spôsobuje poruchy vnímania, pamäte a logického myslenia.“ Tí, ktorým to ešte „myslí“ to sami vidia vo svojom okolí. (https://samvojakvpoli.sk/hybridny-utok/hybridny-utok-na-nasu-vlast/).

Áno, je to tak. Obmedzovanie dýchania sa spolu s celoplošným testovaním (prvý krát realizované vo vojenskej operácii Spoločná zodpovednosť Ozbrojenými silami SR) stalo zbraňou hybridnej vojny vedenej proti obyvateľom našej vlasti. Cieľ tejto dlhotrvajúcej operácie bol a aj je jednoznačný – strata kritického a logického myslenia čo najširších vrstiev populácie našej vlasti.  Len osoba, ktorá má strach a nie je schopná kritického a logického myslenia sa dá bez problémov a bez otázok testovať a očkovať…

Politickou operáciou opisovanej hybridnej vojny vedenej proti civilnému obyvateľstvu našej vlasti bolo schválenie vládneho návrhu zákona (schválený uznesením vlády SR č. 646/2020 zo dňa 12.10.2020) Národnou radou SR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 306), doručený do Národnej rady SR dňa 12.10.2020 (https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=8&ID=306). Uvedený zákon bol podpísaný prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou, predsedom Národnej rady SR Borisom Kollárom a predsedom vlády SR Igorom Matovičom a zverejnený v Zbierke zákonov ako zákon zo 14. októbra 2020 s číslom 286, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Uvedený akt schválenia zákona č. 286/2020 Z.z. sa tak v kontexte operácií hybridnej vojny vedenej proti obyvateľom našej vlasti stal nielen zločinom proti ľudskosti (mučenie, prenasledovanie, zdravotný apartheid…), ale aj vojnovým zločinom (urážanie ľudskej dôstojnosti, najmä ponižujúce a pokorujúce zaobchádzanie). Páchateľmi týchto zločinov sa tak stali nielen všetci členovia vlády, ktorí hlasovali za schválenie uznesenia č. 646/2020 zo dňa 12.10.2020, prezidentka SR, predseda Národnej rady SR a predseda vlády SR, ktorí podpísali uvedený zákon, ale aj 112-ti poslanci Národnej rady, ktorí v treťom čítaní dňa 14.10.2020 o 11:22 hod. hlasovali za návrh uvedeného zákona, zdržali sa hlasovania, nehlasovali a neboli prítomní (okrem 38-tich poslancov, ktorí v treťom čítaní dňa 14.10.2020 o 11:22 hod. hlasovali proti uvedenému návrhu zákona ako celku).

Hlasovanie_NRSR_14102020_1122

Až § 63l (Prechodné ustanovenia k úpravám účinným odo dňa vyhlásenia zákona)a najmä § 59b (Vyhlášky na nariadenie opatrení podľa § 12 a § 48 ods. 4) uvedeného zákona totiž umožnili plné rozvinutie psychologicko-biologických operácií hybridnej vojny (najmä obmedzovanie dýchania a celoplošné testovanie vrátane vojenskej operácie Spoločná zodpovednosť) do nebývalých rozmerov s priamym dopadom na každého obyvateľa našej vlasti.  Dopĺňam, že svoj právny názor na § 63l a § 59b zákona č. 355/2007 Z. z. vyjadril aj generálny prokurátor SR tým, že oba uvedené paragrafy napadol na Ústavnom súde SR (sp. zn. 1_GÚp_39/20/1000-2 zo dňa 18. marca 2021 – https://zzes.sk/wp-content/uploads/2021/03/1_GUp_39-20-1000-2-4.pdf).  

Z opísaných dôvodov je žaloba podaná na Medzinárodný trestný súd v Haagu zameraná nielen na zločiny proti ľudskosti, ale aj na vojnové zločiny.  Ubezpečujeme verejnosť, že dôkazy a príbehy, ktoré nám priebežne posielate, budú spracované do ďalšieho podania so zameraním na (https://akw.sk/covid-19/doplnenie-podania-na-medzinarodny-trestny-sud-v-haagu/:

 • diskrimináciu, perzekúciu a apartheid obyvateľstva na základe verejne propagovaného a cielene šíreného strachu z potenciálne zlého zdravotného stavu (nie na základe reálneho zdravotného stavu),
 • očkovanie nepovolenými látkami v tretej fáze klinického testovania s rozsiahlou štátom podporovanou mediálnou propagáciou bez uvedenia pravdivých informácií o stave povoľovacieho konania a informáciách o potrebe takého očkovania a jeho vedľajších účinkoch,
 • nariadenie prekrytia horných dýchacích ciest v rozpore s úrovňou vedeckého poznania a následná diskriminácia, perzekúcia a apartheid obyvateľstva”.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti vyzývame každú osobu, ktorej boli akýmkoľvek spôsobom obmedzené jej práva (napr. obmedzenie osobnej slobody prostredníctvom obmedzenia slobody pohybu alebo ponižovanie ľudskej dôstojnosti…) z dôvodu odmietnutia vynucovania obmedzovania dýchania prostredníctvom prekrývania horných dýchacích ciest prekážkou v dýchaní, pošlite nám na emailovu adresu vitaz99@samvojakvpoli.sk a laik1989@protonmail.com svoje svedectvo (s vyplneným a podpísaným Formulárom č. 3 a priloženými dôkazmi k prípadu – vždy samostatný formulár na jeden prípad, ktorý sa odohral počas jedného dňa a na jednom mieste, každý prípad spolu s dôkazmi odošlite samostatným emailom).K vyplnenému formuláru priložte aj vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Formular-3

SLOBODA JE SLÁVA!

3 Odpovede

 1. Visolajsky
  https://www.extraplus.sk/clanok/visolajsky-navrhuje-diskriminaciu-trestanie-nezaockovanych-slovakov

  „A ani zaočkovanie iných nezabezpečí ochranu pred koronavírusom neočkovaného.“
  Cize priznal, ze ockovany siri koronavirus ?
  “ Ten, kto sa chce chrániť vakcínou, bude vakcínou chránený a lockdown nepotrebuje“
  Preco potom dostanu koronu ockovani ludia?
  „Ak sa niekto rozhodne neočkovať, prečo by mali mať zavretú školu deti zaočkovaných rodičov a starých rodičov?“
  Ved ockovani budu chodit do skoly, a neockovany chory zostane doma, kde je problem..

  Nie je to nahodou podnecovanie k nenavisti voci tym, ktori sa rozhodnu riesit nejaky koronavirus po svojom?

 2. Konečne sa niekto rozhýbal a začínajú sa podnikať kroky proti nehoráznej debilizácii národa, resp. národov! Bravó.

 3. Dakujem. Vyplnene, odoslane.
  A jedno krasne motto na povzbudenie <3
  Svet uz nikdy nebude takym aky bol,
  ale moze sa vdaka nam stat takym akym sme ani netusili

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *