Pomáhame a sme na strane ľudí

Kňazi Katolíckej cirkvi a súčasne aj profesionálni vojaci svojou účasťou vo vojenskej operácii Spoločná zodpovednosť porušlili ustanovenia medzinárodnej zmluvy.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Kňazi Katolíckej cirkvi a súčasne aj profesionálni vojaci svojou účasťou vo vojenskej operácii Spoločná zodpovednosť porušlili ustanovenia medzinárodnej zmluvy.

Odborná komisia dňa 26.4.2021 podala na Medzinárodný trestný súd doplnenie podania (pozri https://samvojakvpoli.sk/sloboda-a-slava/prva-slovenska-zaloba-na-medzinarodny-trestny-sud-v-haagu/), ktoré charakterizuje operáciu Spoločná zodpovednosť ako vojenskú operáciu (pozri https://odbornakomisia.sk/pravo/doplnenie-podania-na-medzinarodny-sud-v-haagu-aktivistami-obcianskej-komisie/ taktiež https://akw.sk/covid-19/doplnenie-podania-na-medzinarodny-trestny-sud-v-haagu/ a aj Doplnenie prvej slovenskej žaloby na Medzinárodný trestný súd v Haagu -zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny počas vojenskej operácie Spoločná zodpovednosť.).

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky dňa 21. augusta 2002 oznámilo, že v Bratislave bola podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o duchovnej službe katolíckym veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky. Prezident Slovenskej republiky túto zmluvu ratifikoval 11. októbra 2002. Ratifikačné listiny boli vymenené vo Vatikáne dňa 28. októbra 2002. Zmluva nadobudla platnosť 27. novembra 2002 na základe článku 14 ods. 1 (pozri Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 648/2002 Z.z.).

Uvedená medzinárodná zmluva rieši zásadne iba “vykonávanie duchovnej služby”. Katolícki kňazi (klerici) Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR (www.ordinariat.sk) sú tak povinní vykonávať svoju štátnu službu nielen v zmysle zákonov SR a Ústavy SR, ale aj podľa uvedenej medzinárodnej zmluvy. Napriek uvedeným skutočnostiam sa však viacerí z  nich zúčastnili rozsiahlej vojenskej operácie Spoločná zodpovednosť, a to ako velitelia odberných miest.

Operácia Spoločná zodpovednosť I.: V rámci operácie Spoločná zodpovednosť v dňoch 31.10 – 1.11. 2020 bolo aktívne zapojených aj 18 vojenských duchovných Vikariátu OS SR a dvaja ako náhradníci v prípade potreby. Ich miesta pôsobenia boli po celom území Slovenska. / Michalovce, Ruskov, Vyšná Šebastová, Gaboltov a okolie, Čirč, Križovany, Brežany, Rožňava, Levice, Prievidza, Martin, Valaská Dubová, Čadca, Počarová, Sádočné, Žitavany, Lúka, Malacky. /“.  Vikár OS SR plk. PaedDr. ThLic. Stanislav LIPKA v priebehu víkendu, spolu so zástupcom veliteľa Pozemných síl, brigádnym generálom Ing. Karolom NAVRÁTILOM, absolvoval desiatky výjazdov na jednotlivé odberové miesta v rámci Trenčianskeho kraja. Por. ThDr. Stanislav DULÁK, štábny kaplán bbz koordinoval činnosť odberného miesta v obciach Počarová a Sádočné v okrese Považská Bystrica. Kpt. Mgr. Jan ČUPALKA, starší kaplán 22. mpr. bol veliteľom odberného miesta č.69 na IV. ZŠ v Michalovciach. Mjr. ThDr. PhDr. Slavko GANAJ, PhD. štábny kaplán  velil odbernému miestu v kaštieli v Malackách. Por. Mgr. Leopold Jaroslav JABLONSKY OFM, štábny kaplán pôsobil v odbernom mieste v Žitavanoch.

Operácia Spoločná zodpovednosť II.: Por. Ľuboš Kohut, starší kaplán sa vyjadril nasledovne:  „Aj my, vojenskí duchovní sme sa do tejto akcie zapojili. Na viacerých miestach sme sa snažili vniesť do tejto situácie pokoj.  Valaská Dubová bola miestom môjho určenia. Žiadalo si to veľa príprav a nasadenia. Spočiatku som rázne udával smer činnosti.“

Operácia Spoločná zodpovednosť III.: V odbernom mieste v Komárne pôsobil por. Dominik JÁGER, štábny kaplán.

Pravny_stav

Vykonávanie funkcie veliteľa odberného miesta vo vojenskej operácii Spoločná zodpovednosť  nebolo poskytovaním „duchovnej služby“.  Z uvedeného je zrejmé, že katolícki kňazi (klerici) Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR nerešpektovaním zákonov SR, Ústavy SR a porušením medzinárodnej zmluvy o poskytovaní duchovnej služby nielenže prekročili svoju právomoc, ale svojou aktívnou účasťou na vojenskej operácie Spoločná zodpovednosť mali svoj podieľaj na zločinoch proti ľudskosti a vojnových zločinoch.

K porušeniu medzinárodnej zmluvy o poskytovaní duchovnej služby katolíckymi kňazmi (klerikmi) Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR vychádzalo zo skutočnosti, že porušovanie medzinárodných zmlúv sa stalo v Katolíckej cirkvi samozrejmosťou a to potom, čo Základnú zmluvu (vatikánsku zmluvu) porušila samotná Katolícka cirkev (ako inštitúcia) v prípade uvádzonom v článku https://samvojakvpoli.sk/sloboda-a-slava/predstavitelia-katolickej-cirkvi-kolaboranti-matovicovej-vlady/, keď manželskému páru odoprela ich neodňateľné práva. 

Sloboda je sláva!

Jedna odpoveď

  1. Katolícka cirkev je v službách samotného satana, pričom pápež kedysi slúžiaci v Hitler Jungen je už vyše 7 rokov zalezený. Totiž ani pri jeho bezbrehej bezcharakternosti nemal žalúdok rozbehnúť toto sionistické svinstvo tak, ako bol o to požiadaný. Takže teraz zasadol na trón už samotný antikrist s krycím menom tzv. františek, ako inak, jezuita. Pán Boh nás pred všetkou touto zberbou ochraňuj! Amen.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *