Pomáhame a sme na strane ľudí

AKTUALIZOVANÉ! – Máte dosť znásilňovania a ponižovania ľudskej dôstojnosti? Vzbúrte sa a zaznamenajte zločiny proti ľudskosti páchané riaditeľmi škôl a škôlok.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
AKTUALIZOVANÉ! - Máte dosť znásilňovania a ponižovania ľudskej dôstojnosti? Vzbúrte sa a zaznamenajte zločiny proti ľudskosti páchané riaditeľmi škôl a škôlok.

Dosť už povedala aj pani Iveta:V krátkosti Vám opíšem aj môj ďalší problém. Týka sa ZŠ, kde chodia moje deti. Do 2. a 3. ročníka. Škola podmieňuje prezenčnú výučbu detí rúškom a preukázaním sa negatívnym testom u rodiča… Moje deti 4 mesiace od septembra do decembra rúško nosili, nakoľko to predlžovali stále len o týždeň, o dva atď…..Majú s tým veľké fyzické aj psychické problémy (bolesť hlavy, nevoľnosť, únava….) Po Novom roku 2021 som si povedala, že už toho bolo dosť a svoje deti už takto týrať nenechám. Písala som doteraz pani riaditeľke už 3 otvorené listy –  výzvy o zdržanie sa nezákonného konania a zabezpečenie riadneho prístupu ku vzdelaniu mojim deťom. Na prvé dva mi odpovedala v zmysle, že musí tak konať, lebo uznesenie vlády, vyhláška ÚVZ či minister...“

Dosť toho už má  aj pani Soňa: Mám 5 ročného syna, ktorý nemôže navštevovať škôlku, keď sa rodičia nedajú otestovať. Doteraz sme s partnerom chodili pravidelne na testy, ale už mám toho plné zuby. Ako postupovať, aby sme aj bez testovania mohli dávať syna do škôlky?“

Dosť toho už má aj generálny prokurátor Slovenskej republiky JUDr. Maroš Žilinka, PhD., ktorý vo svojom návrhu na začatie konania zo dňa 23.3.2021 (https://www.genpro.gov.sk/spravy-2ed7.html?id=2910&fbclid=IwAR3hwa0yYVQaLidav_79N0RqaF-YuBBTG1oM4bW4wTYPBhY6MmG4AQ5tvLA) okrem iného vyjadril svoj právny názor (záväzný pre orgány činné v trestnom konaní) aj k testovaniu:Bez negatívneho výsledku antigénového testu nemožno ísť už celé týždne ani do prírody, čo i len v rámci okresu, ak je okres podľa COVID  AUTOMAT-u  zaradený do IV. stupňa varovania. Takéto opatrenia nie sú v záujme ochrany verejného zdravia… Testovanie rodičov žiakov vykazuje už znaky šikanácie… účasť na povinnom testovaní ich zbytočne vystavuje riziku nákazy… Ústava Slovenskej republiky v čl. 16 ods. 1 zaručuje  nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia.

Máte toho dosť aj Vy? Máte dosť znásilňovania a ponižovania ľudskej dôstojnosti?  VZBÚRTE SA a začnite zaznamenávať dôkazy zločinov proti ľudskosti páchaných riaditeľmi škôl a škôlok.  Zaznamenané dôkazy môžete poslať na emailovu adresu vitaz99@samvojakvpoli.sk a laik1989@protonmail.com  Píšte, poradíme Vám, ako ďalej.

Jedno je isté, ak toho máte dosť, nikto za Vás Váš boj nevybojuje.  My Vám teraz ukážeme spôsob, ako môžete bojovať.

V prvom rade si musíte uvedomiť, že potrebujete dôkazy. Ak ich nebudete mať, všetko skončí na tom známom „tvrdenie proti tvrdeniu“.  Každý telefonát s riaditeľom školy, alebo s učiteľkou si nahrávajte. Z každého stretnutia s riaditeľom si urobte videozáznam. Všetky audio a videozáznamy si následne  prepíšte (prepíšte doslovne rozhovor zaznamenaný audio alebo videozáznamom). Nedajte sa v žiadnom prípade od nahrávania odradiť tým, že riaditeľ školy nebude s nahrávaním súhlasiť. Povedzte mu, že je to za účelom možného trestného konania. Máte na to právo. Takéto audiozáznamy však nezverejňujte (audiozáznamy s policajtmi v službe sa zverejňovať môžu). Ak chcete, aby raz riaditeľ školy, ktorý páchal zločiny proti ľudskosti voči Vám a Vášmu dieťaťu bol za ne raz aj potrestaný, potrebujete dôkazy a dôkazy získate nahrávaním. Nahrávajte aj tváre, nech je vidieť, o koho ide (aj tak sú väčšinou maskované rúškami alebo respirátormi).

Návod (aktualizovaný ku dňu 29.4.2021), ako postupovať voči riaditeľovi školy, pri uplatňovaní práva na vzdelanie Vášho dieťaťa  bez  obmedzovania dýchania  a  akéhokoľvek preukazovania sa výsledkami testov na ochorenie COVID-19 (pozri článok https://samvojakvpoli.sk/sloboda-a-slava/dve-zaloby-na-medzinarodny-trestny-sud-v-haagu-formalne-prijate-pridajte-sa-vyzva-pre-poskodenych-testovanim/).

Deň prvý: Osobne navštívte riaditeľa školy, odovzdajte mu a dajte mu aj podpísať prevzatie dokumentu:  „Žiadosť o bezodkladné rešpektovanie mnou uplatňovaného práva na vzdelanie môjho dieťaťa podľa čl. 42 Ústavy SR v zmysle povinnosti rešpektovania čl. 16 ods. 1 Ústavy SR a dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania podľa § 3 ods. 1 zákona č. 365/2004 Z.z.“.  Ak má riaditeľ v sebe aspoň trochu ľudskosti a aspoň štipku zdravého rozumu, uspejete a Vaše dieťa bude môcť bez obmedzení riadne navštevovať školu. Všetko si nahrávajte. Ak dokument odmietne prevziať, pošlite ho hneď v ten istý deň poštou ako úradnú zásielku (Pozn: Obálku s doručenkou kúpite na pošte. Podací lístok, samotný list a aj doručenku si po doručení zásielky starostlivo uschovajte. Sú to dôkazy.). V  prípade odmietnutia dávajte riaditeľovi nasledovné otázky: Prečo môjmu dieťaťu bránite v absolvovaní povinnej školskej dochádzky?  Čo z toho máte? Čo Vám za to sľúbili? Z čoho máte strach? Zastrašovali Vás? Ak áno, ako? Prečo nerešpektujete právny názor generálneho prokurátora? Uvedomujete si, že práve páchate zločin proti ľudskosti? Je dôležité, aby ste si odpovede nahrali.

LIST_RIADITEL_SKOLY_1-1

Deň druhý: Ak ste neuspeli v prvý deň, tak opäť osobne navštívte riaditeľa školy.  Odovzdajte mu a dajte aj podpísať prevzatie dokumentu:  „Prvá výzva na bezodkladné rešpektovanie mnou uplatňovaného práva na vzdelanie môjho dieťaťa podľa čl. 42 Ústavy SR v zmysle povinnosti rešpektovania čl. 16 ods. 1 Ústavy SR a dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania podľa § 3 ods. 1 zákona č. 365/2004 Z.z.“. Ak má riaditeľ v sebe aspoň zvyšky pudu sebazáchovy, bude sa báť,  uspejete a Vaše dieťa bude môcť bez obmedzení riadne navštevovať školu. Všetko si nahrávajte. Ak dokument odmietne prevziať, pošlite ho hneď v ten istý deň poštou ako úradnú zásielku (úradná zásielka musí mať obálku s doručenkou). V  prípade odmietnutia dávajte riaditeľovi také isté otázky ako v prvý deň.

LIST_RIADITEL_SKOLY_2-1

Deň tretí: Ak ste neuspeli ani na druhý deň, tak opäť osobne navštívte riaditeľa školy.  Odovzdajte mu a dajte aj podpísať prevzatie dokumentu:  „Druhá výzva na bezodkladné rešpektovanie mnou uplatňovaného práva na vzdelanie môjho dieťaťa podľa čl. 42 Ústavy SR v zmysle povinnosti rešpektovania čl. 16 ods. 1 Ústavy SR a dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania podľa § 3 ods. 1 zákona č. 365/2004 Z.z.“.  Všetko si nahrávajte. Ak dokument odmietne prevziať, pošlite ho hneď v ten istý deň poštou ako úradnú zásielku. V  prípade opakovaného odmietnutia dávajte riaditeľovi také isté otázky ako v prvý deň.

LIST_RIADITEL_SKOLY_3-1

Deň štvrtý: Ak ste neuspeli ani na tretí deň, tak opäť osobne navštívte riaditeľa školy.  Odovzdajte mu a dajte aj podpísať prevzatie dokumentu:  „Tretia výzva na bezodkladné rešpektovanie mnou uplatňovaného práva na vzdelanie môjho dieťaťa podľa čl. 42 Ústavy SR v zmysle povinnosti rešpektovania čl. 16 ods. 1 Ústavy SR a dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania podľa § 3 ods. 1 zákona č. 365/2004 Z.z.“.  Všetko si nahrávajte. Ak dokument odmietne prevziať, pošlite ho hneď v ten istý deň poštou ako úradnú zásielku. V  prípade opakovaného odmietnutia dávajte riaditeľovi také isté otázky ako v prvý deň.

LIST_RIADITEL_SKOLY_4-1

Deň piaty: Ak je to možné, osobne navštívte starostu Vašej obce alebo primátora Vášho mesta a osobne mu odovzdajte a dajte aj podpísať prevzatie dokumentu: „Prvá výzva na bezodkladné zabezpečenie rešpektovanie mnou uplatňovaného práva na vzdelanie môjho dieťaťa podľa čl. 42 Ústavy SR v zmysle povinnosti rešpektovania čl. 16 ods. 1 Ústavy SR a dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania podľa § 3 ods. 1 zákona č. 365/2004 Z.z. na základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Obec…“. Ak nie je možné osobné stretnutie, tak dokument podajte osobne v podateľni a nechajte si potvrdiť prijatie dokumentu na jeho druhý výtlačok.

LIST_starostovi_skola_1-1

Deň šiesty: Zopakujte osobnú návštevu riaditeľa školy. Zistíte, či starosta alebo primátor vykonali nápravu. Všetko si opäť nahrávajte.

Deň siedmy: Ak starosta alebo primátor nevykonali v škole nápravu, zopakujte osobnú návštevu starostu Vašej obce alebo primátora Vášho mesta a osobne mu odovzdajte a dajte aj podpísať prevzatie dokumentu: „Druhá výzva na bezodkladné zabezpečenie rešpektovanie mnou uplatňovaného práva na vzdelanie môjho dieťaťa podľa čl. 42 Ústavy SR v zmysle povinnosti rešpektovania čl. 16 ods. 1 Ústavy SR a dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania podľa § 3 ods. 1 zákona č. 365/2004 Z.z. na základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Obec.“. Ak nie je možné osobné stretnutie, tak dokument podajte osobne v podateľni a nechajte si potvrdiť prijatie dokumentu na druhý výtlačok dokumentu.

LIST_starostovi_skola_2-1

Deň ôsmy: Zopakujte osobnú návštevu riaditeľa školy. Zistíte, či starosta alebo primátor vykonali nápravu. Všetko si opäť nahrávajte. Ak ste neuspeli ani tento krát, spracujte všetky dôkazy a pošlite nám ich spolu s popisom toho, čo sa Vám udialo (videá nahrajte na ulozto.cz a pošlite iba linky) na emailovu adresu pravnik6@odbornakomisia.sk

Nezabudnite, že Vášmu dieťaťu musíte všetko primeraným spôsobom vysvetliť. Uvedomte si, že ho učíte tú najdôležitejšiu vec v jeho životeAKO NEBYŤ OTROKOM. Učíte ho bojovať.

Návod (aktualizovaný ku dňu 29.4.2021), ako postupovať voči riaditeľke škôlky, pri uplatňovaní práva na predškolské vzdelávanie Vášho dieťaťa bez  obmedzovania dýchania a akéhokoľvek preukazovania sa výsledkami testov na ochorenie COVID-19 (pozri článok https://samvojakvpoli.sk/sloboda-a-slava/dve-zaloby-na-medzinarodny-trestny-sud-v-haagu-formalne-prijate-pridajte-sa-vyzva-pre-poskodenych-testovanim/).

Deň prvý: Osobne navštívte riaditeľku materskej školy, odovzdajte jej a dajte jej aj podpísať prevzatie dokumentu: “Žiadosť o bezodkladné rešpektovanie čl. 16 ods. 1 Ústavy SR a dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania podľa § 3 ods. 1 zákona č. 365/2004 Z.z.“.  Ak má riaditeľka v sebe aspoň trochu ľudskosti a aspoň štipku zdravého rozumu, uspejete a Vaše dieťa bude môcť bez obmedzení riadne navštevovať materskú školu. Všetko si nahrávajte. Ak dokument odmietne prevziať, pošlite ho hneď v ten istý deň poštou ako úradnú zásielku (Pozn: Obálku s doručenkou kúpite na pošte. Podací lístok, samotný list a aj doručenku si po doručení zásielky starostlivo uschovajte. Sú to dôkazy.). V  prípade odmietnutia dávajte riaditeľke nasledovné otázky: Prečo môjmu dieťaťu bránite v absolvovaní predškolského vzdelávania?  Čo z toho máte? Čo Vám za to sľúbili? Z čoho máte strach? Zastrašovali Vás? Ak áno, ako? Prečo nerešpektujete právny názor generálneho prokurátora? Uvedomujete si, že práve páchate zločin proti ľudskosti? Je dôležité, aby ste si odpovede nahrali.

LIST_RIADITELKA_materskej_skoly_1-1

Deň druhý: Ak ste neuspeli v prvý deň, tak opäť osobne navštívte riaditeľku materskej školy.  Odovzdajte jej a dajte aj podpísať prevzatie dokumentu:  “Prvá výzva na bezodkladné rešpektovanie čl. 16 ods. 1 Ústavy SR a dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania podľa § 3 ods. 1 zákona č. 365/2004 Z.z.“.  Ak má riaditeľka v sebe aspoň zvyšky pudu sebazáchovy bude sa báť,  uspejete a Vaše dieťa bude môcť bez obmedzení riadne navštevovať materskú školu. Všetko si nahrávajte. Ak dokument odmietne prevziať, pošlite ho hneď v ten istý deň poštou ako úradnú zásielku. V  prípade odmietnutia dávajte riaditeľke také isté otázky ako v prvý deň.

LIST_RIADITELKA_materskej_skoly_2-1

Deň tretí: Ak ste neuspeli ani na druhý deň, tak opäť osobne navštívte riaditeľku materskej školy.  Odovzdajte jej a dajte aj podpísať prevzatie dokumentu:  “Druhá výzva na bezodkladné rešpektovanie čl. 16 ods. 1 Ústavy SR a dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania podľa § 3 ods. 1 zákona č. 365/2004 Z.z.“. Všetko si nahrávajte. Ak dokument odmietne prevziať, pošlite ho hneď v ten istý deň poštou ako úradnú zásielku. V  prípade opakovaného odmietnutia dávajte riaditeľke také isté otázky ako v prvý deň.

LIST_RIADITELKA_materskej_skoly_3-1

Deň štvrtý: Ak ste neuspeli ani na tretí deň, tak opäť osobne navštívte riaditeľku materskej školy.  Odovzdajte jej a dajte aj podpísať prevzatie dokumentu:  “Tretia výzva na bezodkladné rešpektovanie čl. 16 ods. 1 Ústavy SR a dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania podľa § 3 ods. 1 zákona č. 365/2004 Z.z.“. Všetko si nahrávajte. Ak dokument odmietne prevziať, pošlite ho hneď v ten istý deň poštou ako úradnú zásielku. V  prípade opakovaného odmietnutia dávajte riaditeľke také isté otázky ako v prvý deň.

LIST_RIADITELKA_materskej_skoly_4-1

Deň piaty: Ak je to možné, osobne navštívte starostu Vašej obce alebo primátora Vášho mesta a osobne mu odovzdajte a dajte aj podpísať prevzatie dokumentu:  „Prvá výzva na bezodkladné rešpektovanie čl. 16 ods. 1 Ústavy SR a dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania podľa § 3 ods. 1 zákona č. 365/2004 Z.z. v materskej škole, ktorej zriaďovateľom je Obec…“.  Ak nie je možné osobné stretnutie, tak dokument podajte osobne v podateľni a nechajte si potvrdiť prijatie dokumentu na jeho druhý výtlačok.

LIST_starostovi_materska_skola_1-1

Deň šiesty: Zopakujte osobnú návštevu riaditeľky materskej školy. Zistíte, či starosta alebo primátor vykonali nápravu. Všetko si opäť nahrávajte.

Deň siedmy: Ak starosta alebo primátor nevykonali v materskej škole nápravu, zopakujte osobnú návštevu starostu Vašej obce alebo primátora Vášho mesta a osobne mu odovzdajte a dajte aj podpísať prevzatie dokumentu:  „Druhá výzva na bezodkladné rešpektovanie čl. 16 ods. 1 Ústavy SR a dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania podľa § 3 ods. 1 zákona č. 365/2004 Z.z. v materskej škole, ktorej zriaďovateľom je Obec…“.  Ak nie je možné osobné stretnutie, tak dokument podajte osobne v podateľni a nechajte si potvrdiť prijatie dokumentu na jeho druhý výtlačok.

LIST_starostovi_materska_skola_2-1

Deň ôsmy: Zopakujte osobnú návštevu riaditeľky materskej školy. Zistíte, či starosta alebo primátor vykonali nápravu. Všetko si opäť nahrávajte. Ak ste neuspeli ani tento krát, spracujte všetky dôkazy a pošlite nám ich spolu s popisom toho, čo sa Vám udialo (videá nahrajte na ulozto.cz a pošlite iba linky) na emailovu adresu pravnik6@odbornakomisia.sk

SLOBODA JE SLÁVA!

21 Odpovedí

  1. René, ďakujem za upozornenie. Prosím každého, kto bude tlačiť priložené dokumenty, aby okrem nevyhnutných doplnení pôvodný text „založenou na Vyhláške Úradu verejného zdravotníctva č.99/2021“ nahradil novým textom „založenou na Vyhláške Úradu verejného zdravotníctva č.133/2021“. Situácia s vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva sa tak často mení, že ak tieto vyhlášky ignorujete, tak ako ich ignorujem ja, tak si takúto zmenu ani nestihnete všimnúť. Úrad verejného zdravotníctva prijal vyhlášku č. 99/2021 dňa 3.3.2021. Dňa 11.3. ju nahradil vyhláškou č. 111.2021. Následne dňa 19.3.2021 vyhláškou č. 111/2021 zas nahradil vyhláškou č. 133/2021. Za 16 dní 3 zmeny. Na podnet generálneho prokurátora zo dňa 18.3.2021 podaný na Ústavný súd SR bol naozaj najvyšší čas.

   1. To je jednou z vecí, ktorú tiež nedokážem stráviť, že sa tu opatrenia menia z týždňa na týždeň. A tiež ich už radšej nesledujem, iba v špecifických prípadoch.

    V takom Švedsku prijali naposledy pandemický zákon, kde definovali nejaké odporúčania s platnosťou až do jesene 2021. A iba takto to má zmysel.

    To ako sa to robí u nás, vedie ľudí len k tomu, že opatrenia buď ignorujú alebo na sledovanie zmien rezignujú. Niekedy mám pocit, že je to aj cieľ. Aby sa ľudia zmierili s tým, že ak chcú mať pokoj, tak buď nech sa otestujú AG testom každý týždeň bez ohľadu na farbe okresu alebo nech sa dajú zaočkovať. Lebo veď vakcína je „sloboda“.

    Ani jedno náš problém nevyrieši. A ja obe veci odmietam.

  2. Vyhláška platí len pre inštitúcie a orgány štátnej správy. Pre občana platí jedine zákon a nariadenie vykonané na základe zákona, ktorý MUSÍ byť vždy uverejnený aj v Zbierke zákonov SR. Ináč žiadny zákon NEPLATÍ !
   Pamätáte ešte na nedávne časy ? Jedine neznalosť ZÁKONA neospravedlňuje a nie ŽIADNEJ vyhlášky ani odporúčania.

 1. Pomôžete aj mne, ked mi odmietli poskytnut rehab. procedury bez respiratora, hoci som osoba s tazkym sluch. potihnutim a vztahuje sa na mna vynimka v tej vyhlaske 133 (ale uz aj predtym v 111, 99)?
  DOKONCA odstupili od Dohody o poskyt. zdr. st. – že vraj maju na to pravo!??? – chodila som do toho zdr. strediska niekolko desatroci, mam tam aj inych lekarov!
  Pisala som vam cez Kontakt do formulara, ale stale mlcite.

  1. Pani Slávka, čo sa týka formulára, asi sa stala nejaká chyba, lebo Váš prípad nám neprišiel. V prvom rade mám na Vás niekoľko otázok. Odstúpenie od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti máte v písomnej forme? NMáte dôkazy o tom, že Vám odmietli poskytnúť procedúry (audio alebo videozáznam)? Napíšte mi, prosím, odpovede, potom sa vieme pohnúť ďalej.

 2. Dobrý deň dnes znova zmena …. Zrušovacie ustanovenie
  Zrušuje sa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 133/2021 V. v. SR, ktorou sa
  nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest.
  Tá zmena nieje taká podstatná akurát ustúpili od respiratorov…..iné sa nemenilo vemi.
  Prajem pekný deň Zuzana

 3. Prajem pekný deň chcem sa opýtať musím riaditeľku školy vopred upozorniť že ju budem nahrávať lebo má na to upozornila aj ja neviem či tento videozáznam Môžem použiť ako dôkaz

 4. Dobry den, tiez som pisala cez kontaktny formular, ale asi nechodi. V piatok 16.4. som odniesla riaditelke MS Ziadost o bezodkladne respektovanie… prijala ju. ALE, povedala, ze ma na vybavenie ziadosti 30 dni. Mozem teraz nieco spravit, aby sa situacia urychlila alebo musim pockat na odpoved. A zaroven som v piatok v poobednych hodinach nasla aj Stanovisko Min.skolstva, kde uvadzuju nejaku splet paragrafov – evidentne manual pre riaditelov, bo sa asi kopia tieto ziadosti… (to stanovisko teraz uz nie je na stranke MŠ, mam ho ulozene len ako pdf). Dakujem.

   1. Mozete mi prosim upresnit: „zopakujte postup viac krat po sebe“ – znamena to:
    A/ odniest ziadost este raz – zajtra, a trvat na okamzitom vybaveni? je paragraf, ktory hovori o tom, ze nema narok na 30 dnovu lehotu? ak ano, prosim aspon o navigaviu na cislo alebo priblizny nazov zakona, skusim si to uz dohladat,
    B/ povazovat jej poznamku o 30 dnovej lehote za odmietnutie a navstivit ju s Prvou vyzvou (ako pisete v postupe Druhy den), alebo
    C/ pockat na odpoved, byt to bude o 30 dni a potom reagovat?
    Dakujem

    1. Pokračujte v odporúčanom postupe hneď na druhý deň. Nečakajte žiadnych 30 dní. Je to zdržiavacia taktika, kde sa tvári, že ide o správne konanie. Vy riešite povinnú školskú dochádzku Vášho dieťaťa. Ona porušuje zákon. Nech si dáva lehoty aké chce. To je jej problém, nie váš. Ak ste to neriešili osobne, tak to tak skúste a všetko si nahrajte.

 5. Dobrý deň, dnes keď som riaditeľke priniesla prvý list, hneď sa ma spýtala či máj lajster vytlačený zo soc. siete a nemenila si ho prevzať. Syn má naďalej zakázaný vstup do areálu školy. Ako mám postupovať ďale?

 6. Dobrý deň vykonávame všetky Vaše rady a chodíme aj protestovať pred školu každý deň. Riaditeľka nedovoľuje synovi vstúpiť do školy bez testu a rúška. Podmieňuje to aj mojím povinným testom. Okrem toho sme povinný podľa jej slov raz za päť dní kontaktovať školu a vypýtať si čo preberali. Okrem toho, že som povinný oznámiť škole, že chlapec aj ja sme netestovaný a, že preto sa syn nezúčastňuje vyučovania. Lebo inak bude povinná zavolať na nás UPSVaR a nahlásiť to. Som povinný nahlásiť jej tieto skutočnosti aj keď každý deň sa dožadujeme vstupu syna do školy? Len oni nám to bez pretestovania nedovolia. Nebolo by vhodné na UPSVaR zaslať oznámenie o tom, že riaditeľka bráni synovi v povinnej školskej dochádzke?
  Ešte sa opýtam je potrebné primátorovi dať aj prepis nahrávok a samotné videonahrávky, keď ich uvádzate v dokumente ako dôkazový materiál? Alebo nemusím. Ďakujem za odpoveď.

  1. Škole sa hláste čo najviac, osobne alebo telefonicky. Vždy si všetko nahrajte. Získate tak veľa dôkazov a budete sa diviť, aké „perly“ pri tom riaditeľka alebo učiteľka vypustia. Vždy však zaveďte reč na testovanie a to, že Vy nemáte žiadnu zákonnú povinnosť sa testovať. Primátorovi doložte aj videá a aj prepisy. Ide o ta, aby nemohol povedať, že nevedel. V tejto veci Vám napíšem ešte osobitný email s návrhom ďalšieho konkrétneho postupu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *