Pomáhame a sme na strane ľudí

Nebojte sa! Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Nebojte sa! Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života.

Večer na Bielu sobotu (3.4.2021) v katolíckych kostoloch po celom svete zaznievajú slová Ja som alfa a omega, počiatok i koniec, Pán času a večnosti.“  Katolícka cirkev, nevediac, o čo ide,  bola vybraná na to, aby zachovala zašifrovaný  oznam ukrytý v tejto vete aj pre nastávajúcu noc. Všetko, čo malo tu na zemi svoj začiatok, má aj svoj koniec. Platí to aj pre čas!

Si na to pripravený?

V dnešných dňoch sme svedkami nárastu sadizmu, agresivity a neľudskosti. Trpia všetci … deti, matky, rodiny …  

Nestačí nekonať zlo. Zlu sa treba postaviť. Nepotrestané zlo rastie. Kto je za to zodpovedný? Každý, kto mal možnosť konať a nekonal.

Si policajt a nezasiahol si, lebo Ti to tak prikázali?  

Si vojak, a neodoprel si splnenie rozkazu na účasť v operácii  Spoločná zodpovednosť? 

Si advokát a iba si sa pozeral na páchané bezprávie?

Si učiteľ, lekár, vedec, predavačka, sprievodca, zamestnanec SBS, upratovačka … a mal si možnosť postaviť sa zlu a neurobil si to?  

Zodpovednosť za rast zla nesieš práve Ty. Zlo narástlo práve preto, že Ty si nič neurobil. Osobne je mi z toho veľmi smutno. Netreba robiť hrdinské činy. Stačí, keď príde Tvoj čas a urobíš to, čo je Tvoja povinnosť, urobíš to, čo je dobré a správne … Je to tak veľmi jednoduché a stačí tak málo …

A neužitočného sluhu vyhoďte von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami.“

Nebojte sa! Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života.

! ! ! M  E  N  E     T  E  K  E  L     F   A  R  E  S  ! ! !

Ty, ktorý si sa postavil zlu, hoc aj v tej najmenšej veci,  N  E  B  O  J    S  A ! „Svetlo zvíťazí nad tmou!“. Nikdy nie si a nebudeš sám!

Pre tých, ktorí sú pripravení odkaz dnešnej noci znie:Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety!

Kto má uši, nech počúva.

SLOBODA A SLÁVA!

3 Odpovede

 1. Čo hovorí Ústava SR:

  Čl. 24
  (1)
  Sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery sa zaručujú. Toto právo zahŕňa aj možnosť zmeniť náboženské vyznanie alebo vieru. Každý má právo byť bez náboženského vyznania. Každý má právo verejne prejavovať svoje zmýšľanie.
  (2)
  Každý má právo slobodne prejavovať svoje náboženstvo alebo vieru buď sám, buď spoločne s inými, súkromne alebo verejne, bohoslužbou, náboženskými úkonmi, zachovávaním obradov alebo zúčastňovať sa na jeho vyučovaní.
  (3)
  Cirkvi a náboženské spoločnosti spravujú svoje záležitosti samy, najmä zriaďujú svoje orgány, ustanovujú svojich duchovných, zabezpečujú vyučovanie náboženstva a zakladajú rehoľné a iné cirkevné inštitúcie nezávisle od štátnych orgánov.
  (4)
  Podmienky výkonu práv podľa odsekov 1 až 3 možno obmedziť iba zákonom, ak ide o opatrenie nevyhnutné v demokratickej spoločnosti na ochranu verejného poriadku, zdravia a mravnosti alebo práv a slobôd iných.

  Páni biskupi, zatvorili ste kostoly, veriacich obrali o náboženské slobody, spolupracovali ste a spolupracujete naďalej so štátnou mocou!

  Žiadnym ZÁKONOM výkon práva podľa odsekov 1 až 3 nebolo OBMEDZENÉ!!!

  Vina je vo VAŠICH ROZHODNUTIACH!!!

 2. Veriaci a cirkev žnú LEN výsledky svojich skutkov, lebo nevedomosť je najväčším hriechom človeka:
  Ja som JE Svetlom sveta…ale len jednotlivca…teda: každý človek má svoj svet, kde je pánom jeho myseľ/ len preto, že sa stotožňuje s telom, on“boží obraz“,
  až si uvedomí, že je „boží obraz“- bytie/ Svetlo/ už jeho myseľ nefantazíruje, čo by mohla mať, vlastniť, podržať si, ale stane sa nástrojom a tak sa snaží naplniť svoje poslanie „prečítaním“ /prescanovaním jej obsahu do reality a dať „život“ svojím Svetlom

 3. Toto je triedenie zrna od plevu. Keď nastane čas, plev odplavý voda. Smena je predo dvermi, len treba čakať a očistiť sa od nánosov špiny a negatívu. Žijeme v žumpe a ľudia kričia dajte preč tie výkaly odo mňa a pri tom je to také jednoduché stačí vyjsť na prízemie a potom vyššie a vyššie aspoň tak to Koná Človek so zdravým rozumom.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *