Pomáhame a sme na strane ľudí

Živí a mŕtvi 3 – Lidl Slovenská republika v.o.s.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Živí a mŕtvi 3 - Lidl Slovenská republika v.o.s.

Dňa 27.10.2021 okolo 17:12 hod. skupina viac ako 20-tich slobodne mysliacich, rozhodujúcich sa a konajúcich ľudí, z ktorých štyria patrili medzi tých, čo sa dňa 4.7.2021 vyhlásili za živé ľudské bytosti (peter poláček z rodu radomír mária slavien, katarína poláčková rod. maczkóová z rodu slavien, juraj dobrotka z rodu slavien a matej tomík z rodu samsom slavien), pri príležitosti vyjadrenia podpory práva Jána Hlinku dýchať slobodne a bez prekážok,  v Prievidzi na Žabníku vstúpila do predajne spoločnosti Lidl Slovenská republika v.o.s.

Živí a mŕtvi 3 - Lidl Slovenská republika v.o.s.
Zakaz-diskriminacie

Aj napriek  jednoznačne definovaným zákonným normám o zákaze  diskriminácie  a prenasledovania akejkoľvek identifikovateľnej skupiny zverejneným v Zbierke zákonov, pravdepodobne  vychádzajúc z podzákonnej normy  o povinnosti prekrývania horných dýchacích ciest  zverejnenej na vstupných dverách predajne, máme za to, že na základe inštrukcií vedúcej predajne,  sa vedúca zmeny v mene spoločnosti Lidl Slovenská republika, v.o.s. so svojimi zamestnancami,  ako aj s  pracovníkom vykonávajúcim strážnu službu,  rozhodla diskriminovať skupinu viac ako dvadsiatich osôb z dôvodu, že si pod nátlakom pri pokladniach neobmedzili svoje dýchanie prostredníctvom prekrytia horných dýchacích ciest prekážkou v dýchaní.  Je veľmi pravdepodobné, že k takémuto rozhodnutiu  ju viedla v súčasnosti aplikovaná nacistická obchodná politika  spoločnosti Lidl Slovenská republika, v.o.s., ktorej spoločníkom je nemecká spoločnosť C E Beteiligungs-GmbH. Dôsledkom uvedeného rozhodnutia bolo, že uvedené zamestnankyne odišli zo svojich pokladní, pričom skupinu slobodne a bez prekážok dýchajúcich osôb, nechali čakať pri pokladniach. Tým, že sa od 17:33 hod. takýmto spôsobom diskriminovaná skupina rozhodla čakať na otvorenie pokladní  a následné obslúženie, ako aj uzamknutím predajne, zamestnanci spoločnosti Lidl Slovenská republika v.o.s., zablokovali chod celej prevádzky.

K diskriminácii uvedenej skupiny slobodne a bez prekážok dýchajúcich osôb sa na predajni pridalo aj  12 príslušníkov Policajného zboru SR z Obvodného oddelenia PZ v Prievidzi a 2 príslušníci Mestskej polície Prievidza (ďalší dvaja príslušníci mestskej polície hliadkovali vonku pred predajňou), ktorí zjavne neboli schopní rozlišovať podzákonné normy nezverejnené v zbierke zákonov od zákonov v nej zverejnených. Prítomní policajti taktiež  neboli schopní rozlišovať páchateľov zločinu proti ľudskosti od ich obetí (zamenili si ich), pričom sa tak sami stali páchateľmi tohto zločinu, dokonca ho  aj   prostredníctvom zhotovenia audiovizuálnych záznamov stotožnením všetkých obetí tohto zločinu, na požiadanie jednej z obetí aj stotožnením všetkých páchateľov tohto zločinu, ako aj prostredníctvom zhotovenia hlásenia zo zásahu zadokumentovali (Pozn.: Všetky zaistené  dôkazy spolu s hlásením o vykonanom zásahu zhotovili príslušníci Obvodného oddelenia PZ v Prievidzi. Medzinárodný trestný súd v Haagu  si ich v rámci vyšetrovania podania  vo veci páchania zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov vedeným pod č. 133/21 môže prostredníctvom Interpolu vyžiadať. Podobný postup už bol Medzinárodným trestným súdom v tomto podaní uplatnený pri overovaní hodnovernosti dôkazov predložených petrom poláčkom a jurajom dobrotkom.).

Citujeme opäť  z vyhlásení „Declaration as a living person from Cestui Qui Vie trust (podľa zákona Cestui Que Vie Act z roku 1666)“, ktorými sa dňa 4. júla 2021 peter poláček z rodu radomír mária slavien, katarína poláčková z rodu slavien, juraj dobrotka z rodu slavien a matej tomík z rodu samsom slavien  pred Medzinárodným trestným súdom v Haagu vyhlásili za živé ľudské bytosti: „Týmto vyhlasujem, že len ja, peter poláček (katarína poláčková rod. maczkóová, juraj dobrotka,  matej tomík), slobodný žijúci človek, mám právo konať, rozhodovať a nariaďovať v mene svojich detí a v mene svojej rodiny. Moje nariadenia  podliehajú prísnemu a okamžitému vykonávaniu subjektmi /t.j. právnickými, fyzickými osobami, vládnymi, mimovládnymi inštitúciami, firmami finančných skupín a pod./. „

peter poláček, katarína poláčková rod. maczkóová, juraj dobrotka,  matej tomík  toto svoje právo využili a vedúcej zmeny nariadili obslúžiť všetky prítomné osoby, čo ona, aplikujúc  nacistickú obchodnú politiku spoločnosti Lidl Slovenská republika, v.o.s. a v tom čase konajúc aj v jej mene, odignorovala. Na uvedených štyroch živých ľudských bytostiach tak bol 137 minút (od 17:33  hod. do 19:50 hod.) páchaný zločin proti ľudskosti.

Týmto upozorňujeme vedenie a vlastnícku štruktúru spoločnosti Lidl Slovenská republika, v.o.s.  na ďalšie znenie vyhlásení „Declaration as a living person from Cestui Qui Vie trust“, citujeme: „Nerešpektovanie mojich príkazov bude mať  za následok, že kompetentné osoby, ktoré majú oprávnenie plniť príkazy, budú znášať  negatívnu KARMU  za moju rodinu po dobu 100 rokov a budem požadovať  kompenzáciu za vynaloženie môjho nenahraditeľného zdroja – času a energie – v množstve 1g zlata na 1 minútu. Mám právo upraviť množstvo zlata podľa vlastného uváženia.“

Kvôli celkovému obrazu uvádzame, že v ten istý deň, teda 27.10.2021 bola spoločnosti Lidl Slovenská republika, v.o.s. doručená „Výzva  na bezodkladné  upustenie od  páchania zločinov proti ľudskosti (čl. 7, ods. 1. písm. h a ods. 2. písm. g Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu) na obyvateľoch Slovenskej republiky“ (v kópii bola v tento deň doručená aj advokátskej kancelárii Weis & Partners, s.r.o., kópia výzvy odo dňa 28.10.2021 čakala na prevzatie nemeckou spoločnosťou CE Beteiligungs-GmbH ), v ktorej skupina diskriminovaných osôb (vrátane štyroch vyššie menovaných živých ľudských bytostí) v lehote troch pracovných dní (lehota končí o 24:00 hod. dňa 2.11.2021) vyzvala spoločnosť Lidl Slovenská republika, v.o.s. na vykonanie konkrétne vymenovaných opatrení.

Lidl-Slovenska-republika-SK-EN-FIN

Časť opísaného priebehu páchania zločinu proti ľudskosti bola vysielaní aj naživo na https://www.facebook.com/povstaleckavladaSR/videos/258331512979348 kde mal tento zločin po 48 hodinách)  880.000 pozretí.

Len pre úplnosť. Audiovizuálny  záznam si zhotovovala aj zamestnankyňa spoločnosti Lidl Slovenská republika, v.o.s.  

SLOBODA JE SLÁVA!

Jedna odpoveď

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *