Pomáhame a sme na strane ľudí

Sám vojak v poli

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

V príspevku s názvom ODKAZ DNEŠNÉHO RÁNA – RÁNA LETNÉHO SLNOVRATU“, ktorý som zverejnil na sociálnych sieťach (pozri https://t.me/laik1989, https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0SU8VWw42z5LezU86WACauCW39KAGwYaCzC9nmukxFBC2Rztdk3iSePBTEdzDqi5Pl&id=100086106098566, https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7077151314039689216/) som okrem iného uviedol:

Takže máme tu 21. 6. 2023 ako deň letného slnovratu a ďalšie tri dni symbolického zastavenia slnka (22. 6. – 24. 6.), ktoré končia v deň každoročného pripomínania si výzvy na OSOBNÚ ZMENU. Táto výzva sa zachovala v abstraktno-duchovnom posolstve „pomazanej“ mladej ženy Svetlej Márie: „Prorok Izaiáš (Pozn: Aj to bola iná „pomazaná“ mladá žena, ktorá vopred ohlásila pôsobenie „pomazanej“ mladej ženy Svetlej Márie, ktorá prinesie posolstvo OSOBNEJ ZMENY – ZMENY SEBA SAMÉHO.) napísal: „Hľa, posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on ti pripraví cestu. Hlas volajúceho na púšti (Pozn. Hlas volajúceho na púšti = výzva ktorú takmer každý ignoruje a nepočúva. Presne tak sa to 937 rokov od času prvého zaznenia tejto výzvy aj dialo a deje sa tak aj v súčasnosť): “Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!”“ (Mk 1, 2-3)“

OSOBNÁ ZMENA = ZMENA SEBA SAMÉHO = ZMENA SPÔSOBU MYSLENIA.

V interaktívnej simulácii nášho sveta (realita ZEM = trenažér života, ktorý mylne považujeme za skutočný fyzicky hmotný svet) poznáme dva typy myslenia:

  1. Súčasný väčšinový typ myslenia, ktorým je MATERIALISTICKÝ SPÔSOB MYSLENIA. Ide o spôsob myslenia, ktorý predstavuje postoj previazanosti s materializovanými hodnotami (pokladmi) interaktívnej simulácie nášho sveta (napr. hnuteľný a nehnuteľný majetok podliehajúci dedičskému konaniu a rodinné väzby). Ide o postoj previazanosti s hodnotami, ktoré si nikto nevie počas smrti vziať so sebou. Hodnoty (poklady) interaktívnej simulácie nášho sveta z pohľadu spoza jeho bariéry – opony, teda z pohľadu skutočného sveta nemajú ani len hodnotu prachu rozviateho vo vetre.

  1. Zriedkavý typ myslenia – myslenia našich slavienskych predkov, ktorým je ABSTRAKTNO-DUCHOVNÝ SPÔSOB MYSLENIA. Tento spôsob myslenia predstavuje postoj previazanosti s hodnotami (pokladmi), ktoré nie sú materializovateľné (zhmotňované) v interaktívnej simulácii nášho sveta a preto ich považujeme za abstraktné – duchovné hodnoty. Tieto hodnoty (poklady) sú hodnotami (pokladmi) skutočného sveta nachádzajúceho sa za bariérou – oponou interaktívnej simulácie nášho sveta (realita ZEM = trenažér života, ktorý mylne považujeme za skutočný fyzicky hmotný svet). Tieto hodnoty tak predstavujú to jediné, čo sa dá počas smrti vziať so sebou na „druhú stranu“. To jediné, čo je „na druhej strane“ cenené.

Všeobecne je známy veľmi pravdivý citát Budhu: „Sme to, čo si myslíme. Všetko, čo sme, vzniká z našich myšlienok. Svojimi myšlienkami tvoríme svet.“ POZRIME SA TAK NA TO, ČO VLASTNE SPÔSOB MYSLENIA PREDSTAVUJE, AKO SA FORMUJE A AKO SA PREVÁDZKUJE (Pozn.: Ak chce niekto plne porozumieť môjmu slovníku, tak mu odporúčam si prečítať moju trilógiu VEDMA VEĎ MA, ktorú si môže objednať na https://torden.sk/autor/polacek/).

Zo základných znakov programovacieho jazyka typu CITY (Pozn.: Materialistický spôsob myslenia nepozná city, ale iba z pohľadu sveta za bariérou – oponou toxické EMÓCIE, nech sú akékoľvek.) sú skladané zložené znaky programovacieho jazyka typu CITY, pričom na nich je postavené (programované) POCHOPENIE (múdrosť). Na POCHOPENÍ (Pozn.: Platí to aj pre NEPOCHOPENIE pri materialistickom spôsobe myslenia.) vznikajú POSTOJE. Zo základných znakov programovacieho jazyka typu MYŠLIENKY sú skladané zložené znaky programovacieho jazyka typu MYŠLIENKY a zo zložených znakov zas MYŠLIENKY. Z MYŠLIENOK je programovaný akýkoľvek softvér vrátane toho, ktorý vytvára interaktívnu simuláciu nášho sveta.

Ak sa dostanem do hocijakej životnej situácie, tak analýzou POSTOJOV vykonávanou MYŠLIENKAMI vykonám ROZHODNUTIE, na základe ktorého KONÁM SKUTKY. Tie môžu byť z pohľadu skutočného sveta za bariérou – oponou interaktívnej simulácie nášho sveta PRAVé – sPRÁVne, alebo nesPRÁVne – ľavé „PRÁVO“ (PRAV-o, PRAV-da, PRAV-ý, sPRÁV-ne) → PRAV = sPRÁVne (PRAVé) skutky. „SLAVA“ = „SLOVO“ = „MYŠLIENKA(SPÔSOB MYSLENIA) PRÁVo SLÁVA, alebo inak konanie PRAVých skutkov vychádzajúcich z ABSTRAKTNO-DUCHOVNÉHO SPÔSOBU MYSLENIA.

Ak konám PRAVé – sPRÁVne skutky, tak nimi vytváram SKÚSENOSŤ a zo SKÚSENOSTÍ REALIZAČNÝ SOFTVÉR, prostredníctvom ktorého som schopný prejavovať svoj ABSTRAKTNO – DUCHOVNÝ SPÔSOB MYSLENIA v realite. Vďaka vytvorenému realizačnému softvéru som schopný vytvárať nové POCHOPENIE. Ak celý cyklus opakujem znovu a znovu, tak sa vyvíjam. Uplatňujem dualizmus SAMÉHO VOJAKA V POLI, v rámci ktorého každým novým ukončeným cyklom nahradím to, čím som bol v starom cykle. OPAKOVANÍM TÝCHTO CYKLOV TAK VEDIEM NEUSTÁLU VOJNU SAMÉHO PROTI SEBE. VEDIEM VOJNU, MENÍM SEBA – VYVÍJAM SA.

Na abstraktno-duchovný spôsob myslenia je naviazané konanie PRAVých skutkov (PRAVá cesta) prostredníctvom prejavovania sa cez nasledovný realizačný softvér, ktorý si viem zobrať so sebou „na druhú stranu“: 1.) Ja som TY a TY si ja. 2.) ZDIEĽANIE všetkého, čo som vytvoril a nadobudol. 3.) BOHATIERSKY MEČ – Choď tam, nevedno kam. Prines to, nevedno čo. 4.) Dualizmus SÁMÉHO VOJAKA V POLI. 5.) Analytika HĽADANIA ODPOVEDÍ. 6. ĽÚBOSŤ – syntéza oddanosti, vernosti, vytrvalosti, lásky, radosti, pokoja, dobra.

Na materialistický spôsob myslenia je zas naviazané konanie nepravých – nesprávnych skutkov (ľavá cesta) prostredníctvom prejavovania sa cez nasledovný realizačný softvér: 1.) Ja chcem mať niečo, niekoho a 2.) Emócia moci. Konanie nepravých skutkov skôr či neskôr vždy končí skutkami násilia.

Sám vojak v poli

Naši predkovia vďaka svojmu abstraktno-duchovnému spôsobu myslenia nielenže rozumeli obrazovému jazyku svojich snov, ale chápali aj to, čo sa nachádzalo za bariérou – oponou interaktívnej simulácie nášho sveta a dokonca to vedeli aj vyjadriť. Tento ich spôsob vyjadrovania sa nám zachoval vo viac ako 930 rokov starých posolstvách a víziách „pomazanej“ mladej ženy Svetlej Márie.

Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich moľ a hrdza ničia a kde sa zlodeji dobýjajú a kradnú. V nebi si zhromažďujte poklady; tam ich neničí ani moľ, ani hrdza a tam sa zlodeji nedobýjajú a nekradnú. Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce (Pozn.: Čo sú poklady na zemi a poklady v nebi, tak to som vysvetľoval vyššie. Poklad tak predstavuje hodnotové zameranie života. Je vyjadrením aktivity – vyjadrením spôsobu môjho prejavovania sa. Srdce zas vyjadruje spôsob konania.). Lampou tela je oko. Ak bude tvoje oko čisté, bude celé tvoje telo vo svetle. Ale ak sa tvoje oko zakalí, bude celé tvoje telo vo tme. A keď už svetlo, čo je v tebe, je tmou, aká bude potom tma sama?! (Pozn.: Lampa predstavuje oheň – pravé skutky. Telo je obrazom identity – ducha – celej osoby – môjho spôsobu myslenia. Oko je symbolom pre mnou vytvorený balík realizačného softvéru, prostredníctvom ktorého sa prejavujem. Sú možné iba dve cesty – Temnota a Svetlo: „Nik nemôže slúžiť dvom pánom.“ (Mt 6, 24)).(Mt 6, 19-23)

Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden (Pozn.: Prostredníctvom rodinných vzťahov sú vyjadrené priority môjho hodnotového systému. Rodina je to, čo ma púta k interaktívnej simulácii. Pritom platí, že z pohľadu pravidiel sveta za bariérou – oponou reality nášho sveta sme hodnotený každý sám. Ani v škole nebola hodnotená ani moja mama, ani otec, ani brat, ani sestra… Na príklade rodiny veľmi ľahko každý pochopí svoju pripútanosť k interaktívnej simulácii nášho sveta. My sa snažíme napr. čo najviac urobiť pre naše deti, nechať im tu hnuteľný alebo nehnuteľný majetok, aby sa im ľahšie žilo… Nevytvoríme však nič z toho, čo si vieme so sebou zobrať za bariéru – oponu reality nášho sveta.) Kto neberie svoj kríž (kríž VIERY – pozri obrázok uvedený nižšie) a nenasleduje ma (nekoná pravé skutky, nezbaví sa väzieb k veciam a osobám v interaktívnej simulácii nášho sveta a nevytvorí si väzby „na druhej strane“), nie je ma hoden (nemôže prejsť „na druhú strane“ a odíde do nebytia). Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. (Nárok na večný život získa iba ten, kto pri prechode nemá „prázdne ruky“. Pokiaľ je pripútaný k pokladom v interaktívnej simulácii – veciam a osobám, tak pri svojom testovaní v princípe voľby bez zamýšľania dobrovoľne odmietne prechod na „na druhú stranu“, veď vždy sa nájde niekto alebo niečo o čo sa ešte treba postarať… POZOR! Odmietnutie je vždy rešpektované. Aj v takomto prípade sa koná odchod do nebytia a nie prechod do večného života.) (Mt 10, 37-39)

Sám vojak v poli

Choď, predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma! (Iným pochopiteľným spôsobom je vyjadrená skutočnosť, že sa potrebujem zbaviť akejkoľvek pripútanosti k čomukoľvek alebo komukoľvek v interaktívnej simulácii tohto sveta.) Ako ťažko vojdú do Božieho kráľovstva tí, čo majú majetky! Deti moje, ako ťažko sa vchádza do Božieho kráľovstva! Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva. (Ak disponujem akoukoľvek pripútanosťou k čomukoľvek alebo komukoľvek v interaktívnej simulácii tohto sveta – k veciam a osobám zobrazovaným ako simulácie v trenažéri života, tak moja voľba priorít je rešpektovaná. Sám som urobil voľbu a vybral som si nie večný život, ale interaktívnu simuláciu nášho sveta a s ňou spojený odchod do nebytia.“ (Mk 10, 21-25)

Ako na tom som si môžem zistiť sám a to podľa toho, ako konám vo svojich snoch. Ak pácham vo sne násilie, alebo ak sa v sne rozhodujem pre poklady tohto sveta, tak je zrejmé, že večný život nie je nič pre mňa. Prečo? Počas prežívania reality som v interaktívnej simulácii nášho sveta v stave offline. Znamená to, že som odpojený od svojho realizačného softvéru, teda od svojich skúseností, ktoré som v tejto realite získal. Zostáva mi iba môj čistý ničím a nikým neovplyvnený spôsob myslenia. Vtedy som naozaj iba to, čo si myslím… Ak mám aj za sebou pravé skutky, tak takýto test pripravený spoza bariéry – opony interaktívnej simulácie nášho sveta odhalí môj skutočný spôsob myslenia – moju pripútanosť k interaktívnej simulácii tohto sveta alebo moje plné oslobodenie sa od nej. Test sa nedá sfalšovať. Je tak vierohodný a tak autentický, že ide z toho až strach… Absolvoval som ho pred niekoľkými dňami a bol som z neho otrasený veľkú časť dňa napriek tomu, že som ho úspešne zvládol.

Sám vojak v poli

Ako sa dá dosiahnuť vyššie opisované oslobodenie sa od pripútanosti k interaktívnej simulácii nášho sveta? Každý z nás na to dostal nie jednu príležitosť. Vždy sa však niečím začína, pričom je to vždy o reťazení rozhodovania v princípe voľby. Ak vynechám čo i len jeden krok – skončil som – doslova som skamenel a viac sa nepohnem ďalej. V takomto reťazení rozhodnutí sa však nachádzajú mimoriadne veľké a výrazné medzníky, ktoré vďaka princípu akcia – reakcia výslovne predznamenávajú ďalšiu cestu a množstvo rozhodovaní v princípe voľby medzi nimi.

U mňa osobne bolo prvým takýmto mimoriadne veľkým a výrazným medzníkom rozhodnutie napísať a podať vo veci sexuálneho zneužívania mojej dcéry na Gymnáziu sv. Uršuly v Bratislave jej učiteľom náboženstva trestné oznámenie a cirkevnú trestnú žalobu (2014).

Ono to bolo aj u mňa rovnako ako u ostatných tak, ako v známom pokuse s blchami. Ak dáme blchy do otvoreného pohára, tak z neho vyskakujú. Ak však pohár na tri dni zatvoríme, tak po jeho otvorení už z neho nevyskočí ani jedna blcha… Reakcia dotknutých cirkevných predstaviteľov na mnou podané trestné oznámenie a cirkevnú trestnú žalobu vo veci sexuálneho zneužívania spôsobila nasledovné – zistil som, že veci sa majú inak ako sa hovorilo a tak som si začal klásť otázky a hľadať na ne odpovede. Iba vďaka tomu som prvý krát „vyskočil von z otvoreného pohára“.

Ďalším veľkým a výrazným medzníkom, ktorý vzišiel z toho prvého bolo rozhodnutie prečítať a v ruskom origináli dočítať védické rozprávanie O JASNOM SOKOLOVI spracované Nikolajom Levašovom (2015). Tu sa začala moja cesta nachádzania odpovedí na moje otázky.

Na prvý veľký a výrazný medzníko nadviazal aj tretí, keď som sa v tej istej veci na základe dohôd víťazných mocností v 2. svetovej vojne rozhodol písomne obrátiť na vládu Ruskej federácie a jej prezidenta V. V. Putina so žiadosťou o poskytnutie právnej ochrany (2019). Až v roku 2021 sa ukázala dôležitosť tohto môjho rozhodnutia.

Posledným štvrtým veľkým a výrazným medzníkom bolo rozhodnutie začať písať svoju prvú knihu (30. 10. 2022). Tento veľký a výrazný medzník nadväzoval na všetky tri predošlé. POCHOPENIE, ktoré som získal na základe tohto môjho rozhodnutia je však nesmierne…

Na záver opäť citát z príspevku s názvom „ODKAZ DNEŠNÉHO RÁNA – RÁNA LETNÉHO SLNOVRATU“:

V dňoch 22. 6. až 24. 6. 2023 v južnej pologuli na horizonte slnko zastaví svoj pohyb na tri dni. V tomto kontexte je zaujímavé, že ako sa 24. 12. slávi Štedrý večer, tak 24. 6. je dňom sviatku „Narodenia svätého Jána Krstiteľa, ktorý pripravoval ľudí na príchod Vykupiteľa, ktorý sa mal narodiť 6 mesiacov pred jeho narodením“ (v skutočnosti túto úlohu plnila pomazaná mladá žena Svetlá Mária). Podľa tejto mýtickej a nikdy nežijúcej postavy Jána Krstiteľa sa pomenovala noc z 23. na 24. 6. ako Svätojánska noc, ktorá sa slávila po celej Európe. Takže tradícia tejto noci má opäť pôvod u Katarov – Detí Svetla a je spojená s výzvou Svetlej Márie na OSOBNÚ ZMENU pred „ZATOPENÍM“ softvéru vytvárajúceho interaktívnu simuláciu našej reality Zem (príbeh pomazanej mladej ženy Svetlej Márie „O potope sveta“).“

Tak ako sa na titulnom obrázku nachádzajú tri ohne, tak aj dňu, v ktorom sa pripomína posolstvo OSOBNEJ ZMENY – ZMENY SEBA SAMÉHO predchádzajú tri dni: 21. 6. 2023 ako deň letného slnovratu, 22. 6. 2023 ako deň zverejnenia tohto článku a 23. 6. 2023 ako posledný a tretí deň…

Koho zaujímajú detaily tejto mojej cesty, tak ich nájde v mojej trilógii VEDMA VEĎ MA na https://torden.sk/autor/polacek/. Koho zaujímajú iné moje články, tak ich nájde tu https://samvojakvpoli.sk/ na alebo na https://peterpolacek.sk/.

Peter Poláček – SÁM VOJAK V POLI

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *